Tre miljarder till sjukvården – så mycket får ditt område

Tre miljarder fördelas nu över sjukvården i Sverige.

Pengarna ska ge mer personal, bättre arbetsmiljö och göra det lättare att få tid hos doktorn.

– Vi behöver ha en säker och tillgänglig vård över hela landet, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Här kan du se hur mycket ditt område får.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommit överens.

Nu ska de tidigare aviserade tre miljarderna föredelas över landsting och regioner i landet. De ska gå till ökad specialistkompetens och fler anställda i vården.

Hur mycket varje område får har styrts av invånarantal och landstingens olika behov. Hälften går till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

Attraktiva jobb

– Både vårdcentraler och sjukhus kämpar med personalförsörjningen. Nu skjuter vi till medel för att kunna anställa fler men också för att förbättra arbetsmiljö, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Ett av målen med pengarna är att göra vården till en mer attraktiv arbetsgivare, slår hon fast.

Magdalena Andersson framhåller att pengarna till landstingen behövs för att människor ska kunna känna sig trygga med att vården är tillgänglig för alla.

– Vi behöver satsa mer på sjukvården, men också skolan och omsorgen de kommande åren. Det beror på att vi i Sverige har blivit både fler barn och fler äldre samtidigt, och då kan man inte gå fram med stora skattesänkningar som en del andra partier vill.

Socialminister Annika Strandhäll (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och SKL:s förste vice ordförande Anders Henriksson träffar distriktsläkarna Mikael Pettersson och Torgny Magnusson på en vårdcentral i Stockholm.
Socialminister Annika Strandhäll (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och SKL:s förste vice ordförande Anders Henriksson träffar distriktsläkarna Mikael Pettersson och Torgny Magnusson på en vårdcentral i Stockholm.

Finansministern menar att både patienter och personal kommer att märka av vårdpengarna.

– Patienter genom att det ska bli lättare att komma i kontakt med sjukvården och snabbare få tid med sjuksköterska eller läkare, och personalen genom att man får bättre arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling.

”Personalen är kärnan”

Annika Strandhäll säger att pengarna är en del av en långsiktig satsning med höjda statsbidrag till sjukvården.

– Men vi vill också väldigt tydligt skicka signalen att det handlar om att satsa på personalen, de är kärnan i verksamheten, säger hon.

SKL:s förste vice ordförande Anders Henriksson (S) är glad för att landstingen nu får mer pengar.

– För att möta de utmaningar vi står inför måste vi klara av att rekrytera medarbetare i framtiden och se till att de medarbetare vi har får så bra villkor som möjligt. Den här satsningen ger landsting och regioner förutsättningar att fortsätta att utveckla arbetsmiljön och kompetensförsörjningen, säger han.


För fler politik- och samhällsnyheter, följ @Aftonbladet Samhälle på Facebook.

Publisert: