Bostadsministern: Kommunerna måste ta sitt ansvar

SAMHÄLLE

Bostadsminister Peter Eriksson, (MP), var med och tog fram bosättningslagen som skulle hjälpa nyanlända att integreras.

Nu har han träffat familjer i Lidingö som fått hjälp med bostad – men som nu ska kastas ut.

– Lidingö måste ta sitt ansvar, säger han.

En av familjerna han träffat är Rana Barghouth, och hennes make Mohamad Alamin. De har bott 24 månader i en lägenhet och nu vill Lidingö stad att de flyttar eftersom det inte utgår statsbidrag längre. Och lägenheten ska användas för andra nyanlända.

– Jag tycker ju att det känns väldigt tragiskt, att behöva hamna i den situationen, säger Peter Eriksson. Och jag är oroad över att enskilda människor får problem, men också att vi som samhälle totalt sett förlorar på den här inställningen.

– Att skapa problem och svårigheter för integration, det skapar också kostnader för samhället. Och det skapar sociala problem.

– Jag är glad att det inte är så många kommuner som gör på det här sättet. Men det känns ju extra olyckligt att det är kommuner som oftast har väldigt goda förutsättningar och möjligheter att klara av ett bättre omhändertagande och ett bättre stöd till de människorna som kommit hit.

De moderatledda kommunerna runtom i landet som säger upp kontrakt, de gör fel?

– Nja, jag tycker att de tar ett dåligt ansvar. De flesta kommunerna gör inte på det sättet. Vi alla förlorar på en dålig integration.

– Integrationen nu är en av de viktigaste frågorna i samhället. Och kan vi korta den här perioden för människor som har kommit till Sverige, att få bostad, få studier, få jobb – då minskar vi kostnaderna och vi minskar de sociala problemen.

– Så de kommunerna som motarbetar integration de behöver tänka om, anser jag.

Du som är lagstiftare här i sammanhanget, har bosättningslagen tillämpats så som du föreställt dig?

– Ja, på de allra flesta håll så sköter man det här jättebra tycker jag. Men det är ju inte bra när man tvingar människor att bryta upp just när man är på väg att etablera sig i samhället. Och man kommit in på studier, eller håller på och söker jobb,.

Vad ska Lidingö kommun göra i det här fallet?

– Lidingö kommun måste bestämma själva vad man ska göra. Men det är olyckligt – och skapar extra kostnader för oss alla – om enskilda kommuner försvårar integrationen.

Du tycker att bosättningslagen varit bra?

– Ja, den har medverkat till att inte bara några få kommuner har behövt ta hela kostnaden, och det underlättar ju integration när man sprider ut människor för jobben finns inte bara i Södertälje, utan de finns i många kommuner runt om i Sverige. Sverige går bra, det finns massor av jobb, det finns utbildningar över hela landet, som människor kan komma till.

– Men det finns fortfarande några kommuner som tar ett dåligt ansvar och de behöver tänka om.

ARTIKELN HANDLAR OM