Kristersson nya strategi - breddar M:s partiledning

avPär Karlsson

Här är Ulf Kristerssons nya strategiska drag - han breddar Moderaternas partiledning med lokala förmågor.

Irene Svenonius från Stockholm och Anna Tenje från Växjö får nu platser i partiets innersta krets.

– Jag tror att vi tenderat att stirra oss lite för blinda på vad som händer i riksdagen, säger Kristersson

Foto: ANDREAS BARDELL
Ulf Kristerson

Ulf Kristersson har fått en bra start som partiledare för Moderaterna. På kort tid har han lyckats väl i flera partiledardebatter och genomfört en partstämma utan kontroverser. Men framför allt så har M på kort tid ökat kraftigt i opinionen.

Samtidigt så har Ulf Kristersson arbetat med att sätta samman det lag runt sig som ska leda partiet in i valåret 2018. Han har placerat nya namn på flera tunga poster, bland annat Elisabeth Svantesson som ekonomisk talesperson, Gunnar Strömmer som partisekreterare och Tobias Billström som gruppledare.

Nu står det även klart att han gör ett nytt och ovanligt drag när han sätter samman Moderaternas mäktiga partiledning, den gruppering som leder det dagliga arbetet i partiet mellan partistyrelsens möten.

Partiledningen, som enligt Kristersson själv länge haft en stark ställning i partiet kan jämföras med Socialdemokraternas verkställande utskott.

Breddar partiledningen

1 av 2 | Foto: Adam Wrafter/SvD-TT
Irene Svenonius (M)

Som tidigare så ingår tunga namn från partiet på riksnivå och från riksdagen. Men Kristersson har även valt att ta in två namn från andra nivåer. Det handlar om Irene Svenonius, finanslandstingsråd i Stockholm, samt Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Ulf Kristersson kallar dem för ”två av de mest meriterade och erfarna ledare” ute i den moderata partiorganisationen.

– Jag har valt att förstärka partiledningen med bredare kompetenser och erfarenheter än vad vi normalt har haft. Jag har varit mån om att ta in två personer som har sin dagliga gärning som kommunalråd och landstingsråd. Jag tror vi behöver ha lite mera bredd i vår utblick än enbart det rikspolitiska, säger Ulf Kristersson.

Överlag menar M-ledaren, som själv varit kommunalråd i Strängnäs, att partiet tidigare har stirrat sig för blinda på vad som hänt i riksdagen i Stockholm.

– Jag är väldigt mån om att när vi leder Moderaterna dagligen, så måste också det som händer i kommun- och landstingspolitiken finnas med. Det måste fångas upp.

Han poängterar också att både Svenonius och Tenje, till skillnad från han själv och M-ledningen, inte sitter i opposition.

Han menar också att deras erfarenheter kan komma väl till pass i nästa års valrörelse då bland annat skolan och sjukvården förväntas bli stora frågor.

– Då vill jag också se till att vi i partiledningen har människor som har en rejäl erfarenhet av sådana frågor.

”Vi ska ha en helhetspolitik”

Irene Svenonius, som leder Alliansstyret i Stockholms län, tycker att Kristersson gör helt rätt.

– Vi ska ha en helhetspolitik som parti som ska fungera på alla nivåer. Då tycker jag att det är otroligt viktigt att lokal och regional nivå är med och formar den politiken, säger hon.

Hon hoppas kunna bidra med flera saker i den dagliga ledningen.

– Jag hoppas att det ska bli mindre prat om specialdestinerade statsbidrag i de nationella moderata budgetförslagen och att vi mer går över till generella, att kommuner och landsting kan prioritera själva. Man måste få göra egna lokala prioriteringar. Det är en av fördelarna med att ha en partiledare som inte bara varit verksam på den nationella poltiken.

Även Anne Tenje hoppas kunna bidra från sin horisont som kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

– Det är en väldigt bra strategi att få lite spridning på de som är med i partiledningen. Det är viktigt att det kommer signaler utifrån hela Sverige och från kommuner och regioner så att man kan förbättra och komma med konstruktiva förslag, säger hon.

I och med att Kristersson nu tillsatt sin partiledning så är hans lagbygge klart, meddelar han.

ARTIKELN HANDLAR OM