Finansministern: Lägsta statsskulden sen 70-talet

Av: Jonathan Jeppsson, Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag presenterar regeringen sin vårändringsbudget.

Då kan också finansminister Magdalena Andersson konstatera att statsskulden är den lägsta sedan 70-talet.

– Vi ser växande överskott, men också att statsskulden krymper, säger S-ministern.

Finansminister Magdalena Andersson.
Foto: JERKER IVARSSON
Finansminister Magdalena Andersson.

LIVE-RAPPORTERING från budgetpresentationen

Svensk ekonomi går starkt. Som en följd av det har statsskuldkvoten, alltså statsskuldens andel av BNP, kunnat minskas till under 30 procent.

Det är den lägsta statsskuldskvoten sedan slutet av 70-talet.

– Vi har fört en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi har fått fler människor i arbete. Det gör att vi ser växande överskott, men också att statsskulden krymper, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Vi ärvde ett stort underskott och det var ju inte hållbart.

Har mer än 240 procent

Under krisåren i början av 90-talet uppgick statsskulden till nära 75 procent av BNP. Fortfarande dras många länder med skyhöga statsskulder - Japan har exempelvis en statsskuld på mer än 240 procent av BNP.

Magdalena Andersson menar att en minskad statsskuld är ett sätt att förbereda Sveriges ekonomi inför sämre tider.

– Enligt de prognoser vi har lagt framåt så har vi överskott de kommande åren – och även växande överskott. Då kan vi använda en del av det till att anställa fler poliser, undersköterskor och lärare. Men en del ska vi använda till att minska statsskulden för att rusta oss inför när vi får sämre tider.

”Lånar inte till migrationen”

De stora utgiftsposterna för migration minskar, samtidigt som andra utmaningar väntar när alla de som fått asyl ska in i det svenska samhället.

– Ibland hör man att det sägas att vi ”lånar miljarder till migrationen” – nej, det gör vi inte. Vi hade överskott 2015 och 2016. Däremot är det en stor utmaning att människor ska komma i arbete. Att det ska bli en bra skolgång både för dem och för de som redan bor här och att människor ska ha någonstans att bo. Det är stora utmaningar, men förutsättningarna blir bättre när vi har ordning och reda på statsfinanserna, säger Magdalena Andersson.

I regeringens vårbudgetproposition beräknas arbetslösheten fortsätta sjunka och landa på 6,6 procent i år, 6,4 procent under 2018. För år 2020, då regeringen har spm mål att ha lägst arbetslöshet i EU, är prognosen i dag 6,2 procents arbetslöshet.

Regeringen räknar med att den svenska BNP-tillväxten i år blir 2,6 procent. Nästa år blir den 2,1 procent för att sedan sjunka till 2,0 procent 2019.
Arbetslösheten bedöms landa på 6,6 procent i år för att sedan sjunka till 6,4 procent 2018 och sedan ytterligare till 6,3 procent året därpå.

Publicerad:

LÄS VIDARE