Löfven om hotbilden: Kan komma att ske nästa år

SAMHÄLLE

Statsminister Stefan Löfven höll i dag ett möte med oppositionen om riskerna med att främmande makt påverkar nästa val.

– Det kan komma att ske nästa år. Vi behöver stärka vår motståndskraft, säger Stefan Löfven.

Statsministern mötte i dag oppositionen för att diskutera hur det går att stoppa försök från främmande makt att påverka den svenska valrörelsen.

Stefan Löfven tog falska twitterkonton och ett brev som skickats i försvarsminister Peter Hultqvists namn, som exempel på olika påverkanskampanjer.

– Samhällets motståndskraft måste utvecklas och förstärkas, säger Stefan Löfven.

Även Sverigedemokraterna var inbjudna till mötet som syftade till att "skapa en delad bild av hur vi stärker motståndskraften mot försök att otillbörligt påverka valrörelsen".
Statsministern och vice statsminister Isabella Lövin (MP) deltog från regeringens sida och samtliga oppositionspartier och Vänsterpartiet var inbjudna.

– Det här är valrörelsen för svenska väljare, det är de som ska bestämma inriktningen, säger Stefan Löfven.

Statsministern menar att ”man inte ska bli nojig” och att det är viktigt att behålla öppenheten i valrörelsen.

– Men det finns en insikt som är viktig att ha - vilken information behöver skyddas och hur gör vi det på bästa sätt.