SD byter fot - tänker rösta mot kärnvapenförbud

Björn Söder (SD)
Björn Söder (SD)

Sverigedemokraterna meddelade att man lutade åt att rösta för att Sverige ska ratificera FN:s konvention med förbud mot kärnvapen.

Men nu är det nya bud, partiet kommer att rösta nej – vilket innebär att det finns en majoritet emot.

– Uttalandet som gjordes av en partiföreträdare tidigare i veckan var inte förankrat i partiet, säger säkerhetspolitiska talespersonen Björn Söder (SD).

Den senaste tiden har frågan om huruvida Sverige ska eller inte ska ratificera FN:s konvention kring ett globalt förbud mot kärnvapen diskuterats flitigt.

Många har åsikter i frågan, inte bara i Sverige. USA:s Nato-ambassadör har sagt att ett förbud kommer att skapa problem i Sveriges relation till Nato och försvarsalliansens chef Jens Stoltenberg har sagt att han inte kan utesluta inte konsekvenser om Sverige skriver under avtalet.

Från Natos håll menar man att det är fel väg att gå för andra länder att avveckla kärnvapen så länge som länder som Nordkorea har dem.

SD byter fot - kommer rösta mot

Den svenska regeringen är splittrad i frågan. Miljöpartiet vill att Sverige ska skriva på, men Socialdemokraterna tvekar. Regeringen har tillsatt en utredare i frågan och ett besked om hur man ska gå vidare ska komma i oktober, efter valet. Men frågan måste också passera riksdagen.

Alla fyra Allianspartier är emot, då man menar att en ratificering skulle skada Sverige säkerhetspolitiska samarbeten.

Men däremot verkade det tidigare i veckan som att Sverigedemokraterna skulle rösta för. Eftersom även Vänsterpartiet är för skulle det innebär att det i dag fanns en majoritet.

Partiets försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson slog i en intervju med Sveriges Radio fast att han inte såg några hinder för att rösta för och att det inte skulle försvåra samarbetet med Nato.

– Initialt och nu ser jag inte att det skulle vara några försvårande omständigheter för Sverige att skriva under, säger Sverigedemokraternas försvarspolitiker Mikael Jansson.

”Inte förankrat”

Det tolkades som att SD var nära att sätta ned foten i frågan. Men nu kommer nya bud. Partiets säkerhetspolitiska talesperson Björn Söder säger att Jansson inte hade mandat för sitt uttalande.

– Uttalandet som gjordes av en partiföreträdare tidigare i veckan var inte förankrat i partiet och det är olyckligt att det tolkats så som det gjorts. Jag har, efter att partiet gjort en snabbutredning, fått stöd i partiledningen för min hållning om att riksdagen inte bör ratificera konventionen, säger han.

Det innebär att det i dag, med nuvarande mandatfördelning i riksdagen, finns en majoritet mot att ratificera FN:s konvention med förbud mot kärnvapen.

Söder slår dock fast att hans parti vill se en kärnvapenfri värld.

– Men den av regeringen undertecknade konventionen är ett slag i luften som inte kommer att leda till detta. Inga av de berörda staterna har undertecknat den. Istället äventyrar en ratificering vår egen säkerhetspolitik och försvårar för olika samarbeten och framtida stödinsatser. För oss är Sverige och det svenska folkets säkerhet det viktigaste.

Publisert: