Sex klimatkatastrofer samtidigt – på samma plats

Forskare varnar för extrema scenarion om klimatmål inte hålls

Flera platser runt om i världen kan i framtiden drabbas av upp till sex klimatkatastrofer samtidigt.

– Våra samhällen kommer att möta förödande effekter av flera klimatkatastrofer – det händer nu och det kommer fortsätta, säger forskaren Erik Franklin.

Studien betonar vikten av att vi lyckas nå Parismålen – och i veckan ställs frågan på sin spets när klimatmötet i Katowice inleds.

Att utsläpp av kolidioxid och andra växthusgaser orsakar klimatförändringar kan knappas vara någon nyhet. Effekterna av utsläppen ser olika ut beroende på var man befinner sig på jorden, och katastroferna som följer har hittills främst studerats var för sig.

Nu har forskare vid institutet för marinbiologi på Hawaii analyserat ett scenario där flera olika katastrofer slår till mot samma plats. Forskarna varnar för att det här kan bli vanligt förekommande i slutet av vårt århundrade - om klimatmålen som fastställdes vid klimatmötet i Paris inte hålls.

Köp fastighet på Grönland

Som exempel nämns Florida som förra året drabbades av extrem torka, rekordvärme, över hundra skogsbränder och orkanen Michael.

– Att ha fokus på en eller ett fåtal kriser kan dölja effekterna av andra kriser, vilket resulterar i ofullständiga bedömningar av konsekvenserna av klimatförändringarna, säger Camilo Mora, författare till studien och professor vid universitetet på Hawaii till nyhetsbyrån AFP.

Om utsläppsnivåerna fortsätter i samma takt kommer troligen New York att drabbas av upp till fyra katastrofer parallellt. Bland annat extremregn och höjd vattennivå. Tropiska kuststräckor kommer att vara mest utsatta - andra delar av jorden kommer klara sig bättre. Forskarna nämner delar av Kanada och Ryssland, men också Grönland.

– Grönland ser ut att bli minst påverkat av multipla klimatkatastrofer om vi utgår från det värsta tänkbara scenariot, säger forskaren Erik Franklin, som varit med och tagit fram studien, till AFP.

Han fortsätter:

– Det kan vara dags att börja köpa fastigheter på Grönland.

Världsledare träffas i Polen

Studien publicerades nyligen i Nature Climate Change och kommer sannolikt tas upp när klimattoppmötet i polska Katowice inleds. 200 länder enades 2015 om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, men med siktet inställt på 1,5 grader. Klimatmötet i Polen syftar till att sätta ett gemensamt regelverk för alla länderna - så att målet i Paris verkligen kan uppnås.

Sveriges chefsförhandlare Johanna Lissinger Peitz är en av flera svenskar som kommer vara på plats. Hon understryker att åtaganden som länderna gått med på inte ta oss till en minskning på 1,5 - 2 grader utan snarare 3 eller 4 grader.

Därför är det avgörande att länderna som skrivit under Paris avtalet höjer ambitionerna och går med på att inrätta ett tydligt regelverk för hur rapporteringen av åtgärderna ska skötas.

”Kommer bli långa förhandlingar”

Hur klimatåtgärderna ska finansieras, om rika länder ska hjälpa fattiga, hur transparent varje land måste vara är några av de stora frågorna som ska avhandlas på mötet.

Flera länder, inklusive värdnationen Polen, har inte samma ambitioner som till exempel Sverige när det kommer till åtaganden för att begränsa den globala uppvärmningen. USA:s president Donald Trump har sagt att USA ska dra sig ur avtalet. Nyligen underkände Trump också en alarmerande klimatrapport beställd av Vita huset samtidigt som han kallade klimatförändringarna för en bluff.

Trots motsättningarna mellan länderna som skrivit på Parisavtalet är Johanna Lissinger Peitz försiktigt optimistisk.

– De signaler vi har fått är att det finns en vilja, en försiktig optimism. Men det kommer bli långa förhandlingar, svåra och intensiva dagar, sa Johanna Lissinger Peitz i veckan under en briefing inför mötet.

Sveriges miljöminister Karolina Skog närvarar vid öppningsceremonin i Katowice under måndagen. Den första veckan sköts förhandlingarna på tjänstemannanivå, veckan därefter på politisk nivå. Då representeras Sverige förmodligen av klimatminister Isabella Lövin.

Publisert:

LÄS VIDARE