Strandhäll: ”Multisjuka äldre ska kunna känna större trygghet”

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Multisjuka äldre ska i första hand få hjälp på sin vårdcentral framöver – där även specialistkompetens ska finnas.

Tre miljarder avsätts för att bygga ut den nära vården i Sverige – en miljard står landstingen själva för.

– Vi ska inte ha den situation vi har i dag, där multisjuka äldre tvingas åka och lägga sig på akutmottagningen, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll går i dag ut i en debattartikel i Aftonbladet, tillsammans med partikamrater i landsting och regioner, och lovar tre miljarder till att bygga ut vården nära medborgarna under nästa mandatperiod, 2018–2022.

Två miljarder är statliga pengar, vilka presenterades av Strandhäll på måndagen, och nu står det klart att landsting och regioner skjuter till ytterligare en miljard.

Hoppas på trygghet för äldre

Tanken är att vårdcentraler, jourmottagningar och närakuter ska få mer personal, fler specialister och ökade öppettider.

Utbyggnaden handlar bland annat om att klara av den ökade andelen äldre i Sverige, säger Annika Strandhäll.

– Jag hoppas framför allt att multisjuka äldre ska kunna känna en större trygghet. Du ska kunna möta din läkare, du ska alltid kunna få svar på din vårdcentral, den ska vara öppen mer och du ska kunna möta den personal du behöver.

Visionen är att primärvården ska bli patienternas främsta kontakt med sjukvården. Där ska olika typer av kompetens finnas och det ska alltid gå att komma i kontakt med sin vårdcentral.

– Behoven av vård har ökat väldigt mycket och ska vi klara den fortsatta ökningen på ett bra sätt, inte minst när det gäller multisjuka äldre, då är den här omläggningen av sjukvården helt nödvändig, säger Strandhäll.

1 av 2 | Foto: Ola Axman /

Kortare köer

Samtidigt hoppas man att utbyggnaden av primärvården ska avlasta sjukvårdens akutmottagningar och vårdplatser runt om i landet, där i dag runt 20 procent upptas av färdigbehandlade som av olika skäl inte kan slussas vidare till vård i hemmet.

Socialdemokraterna går också fram med ett löfte om kortare vårdköer. I dag är köerna långa särskilt för den som väntar på vård inom öron-näsa-hals, ögon eller ortopedi. Till detta ändamål avsätts 500 miljoner med krav på motprestation från landstingen själva.

Stefan Löfven framhåller att höstens val blir en folkomröstning om välfärden. Han menar att det krävs stora satsningar framöver.

– Vi behöver investera rejält i sjukvården de kommande åren för att korta väntetider, ge alla i hela landet tillgång till nya behandlingar och för att vi ska kunna rekrytera och behålla personal. Det duger inte med en enstaka miljard för att hyfsa statistiken, det behövs ett rejält lyft med nya resurser, säger han.

M: Handlar om att göra rätt saker

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall är kritisk till Socialdemokraternas regeringstid och satsningen på 500 miljoner till landsting med långa köer till vård.

– Vår idé är den motsatta - landsting som kortar köerna får pengar med vår kömiljard. Det var det som gjorde att köerna halverades under allianstiden. Att ge pengar till den som har långa köer har S försökt förut - det fungerade inte. Alla problem inom vården blir inte lösta bara av att ge mer pengar - det handlar också om att göra rätt saker, säger hon.


• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publicerad:

LÄS VIDARE