Carl Bildt om nya ubåtsrönen: En uppdykande anka

Publicerad:

SAMHÄLLE

Tidigare statsminister Ingvar Carlsson (S) är i dag skeptisk till att regeringen Palme lämnade in en protestnot till Sovjetunionen efter Hårsfjärden-incidenten.

Samtidigt kritiserar han sin efterföljare Carl Bildt (M) – som också pekat ut Sovjetunionen i ubåtsfrågan – och militären.

– Man vilseledde regeringen och det är klart att det är upprörande, säger Ingvar Carlsson till magasinet Filter.

– En uppdykande anka, säger Carl Bildt till Aftonbladet.

Hårsfjärden-incidenten blev avgörande i att definiera den svenska utrikespolitiken och förhållningssättet till Sovjetunionen och senare Ryssland.

Den 26 april 1983 lämnade regeringen Palme in en protestnot till Sovjetunionen för ubåtskränkningar mot Sverige - vilket grundades i Ubåtsskyddskommissionens nationalitetsbedömning.

”Har rent samvete”

I dag är Ingvar Carlsson (S) kritisk till att Sovjetunionen pekades ut.

– Hade vi haft det här materialet är det självklart att vi inte hade lämnat in någon protestnot. Förmodligen hade marinen inte heller fått så mycket pengar, säger Ingvar Carlsson till "Filter".

Efter en presentation av de nya rönen, av "Filters" Mattias Göransson, är Ingvar Carlsson kritisk till det underlag som Försvarsmakten delgav regeringen och Ubåtsskyddskommissionen om Hårsfjärdenincidenten.

– Jag kan inte säga att vi politiker bara svalde det här. Själv började jag väldigt tidigt att ifrågasätta ubåtskränkningarna och som statsminister var jag noga med att inte nationalitetsbedöma, eftersom underlaget inte höll. Detta i motsats till Carl Bildt som i flera olika sammanhang pekade ut ryssarna. Ser jag tillbaka på hur jag själv agerade har jag ganska rent samvete, säger Ingvar Carlsson.

Carl Bildt, som satt med i Ubåtsskyddskommissionen, litar fortfarande på att bedömningarna kring bottenspåren var och är korrekta och de nya rönen från överstelöjtnant Sune Thomsson ger han inte mycket för:

– Nej, det där är väl ännu en av dessa då och då uppdykande ankor. Bottenspåren studerades av flera kommissioner som kommit till samma slutsats. Och de (bottenspåren, reds. anm.) fanns ju senare för övrigt inte bara i Hårsfjärden, säger Carl Bildt.

Carl Bildt
Foto: Elvira Pihl
Carl Bildt

Skyller på Socialdemokraterna

Han pekar särskilt på att det var den dåvarande S-regeringen som stod bakom protestnoten till Sovjetunionen.

– Den som svarade för formuleringen om vilken nation som låg bakom var främst före detta socialdemokratiske utrikes- och försvarsministern Sven Andersson. Han var nog socialdemokratins verklige tungviktare på dessa frågor under dessa decennier, säger Carl Bildt till Aftonbladet.

Carl Bildt har dock under årens lopp pekat mot Ryssland och Sovjetunionen i fråga om ubåtskränkningar och det gör han fortfarande:

– Noteras kan ju att det finns åtskilliga före detta sovjetiska marinofficerare som under senare år bekräftar deras operationer också mot Sverige, säger Carl Bildt till Aftonbladet.

Publicerad:

LÄS VIDARE