M vill återinföra kritiserad tidsgräns för sjuka

1 av 2 | Foto: Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson och partisekreteraren Tomas Tobé på pressträffen om sin skuggbudget.
SAMHÄLLE

Moderaterna vill spara 29 miljarder på flyktingar, sjuka och arbetslösa till 2020.

Partiet vill bland annat sänka a-kassan och ta tillbaka den kritiserade bortre tidsgränsen för sjukskrivna.

– Det var ett stort misstag av regeringen att slopa tidsgränsen, säger Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Ulf Kristersson och partisekreteraren Tomas Tobé presenterade partiets förslag för "starkare offentliga finanser" på torsdagsmorgonen.

I sin skuggbudget lägger partiet en rad förslag för att spara 29 miljarder mellan 2017 och 2020.

”Stort misstag av regeringen”

Det handlar bland annat om att minska kostnaderna för sjuk- och aktivitetsersättning. Bland annat vill man införa en karensdag för dag 15 som sjuk och återinföra den starkt kritiserade bortre tidsgränsen för sjukskrivna. Den infördes av den tidigare alliansregeringen men slopades av den rödgröna regeringen.

Ulf Kristersson slog fast att det var ett stort misstag av den nuvarande regeringen att avskaffa tidgränsen.

– Det var den enda riktigt stenhårda gränsen som markerade att det inte går att vara sjukskriven hur länge som helst om man inte får förtidspension, säger han.

– Det är extra dåligt nu när man lägger 25 procent av sjuklöneansvaret på arbetsgivaren.

M vill också sänka arbetslöshetsersättningen till den nivå som gällde under Alliansregeringen, 680 kronor om dagen, förutom de 100 första dagarna då man ska få 760 kronor.

– Det gör vi därför att a-kassan är en stor utgiftspost och också för att all erfarenhet talar för att en höjd a-kassa ökar arbetslöshetsperioderna.

Vill spara på flyktingar

En stor del av besparingarna ska tas från flyktingmottagandet. Det handlar om att placera fler ensamkommande än i dag i stödboenden i stället för i HVB-hem som är dyrare på grund av bland annat högre personalbemanning. Man vill också dra ned på möjligheten för den som fyllt 20 år att bo kvar i statens boenden, i stället ska dessa unga hänvisas till vanliga boenden i kommunerna.

Att M riskerar kritik för att man låter de svagaste betala samhällets besparingar vill Ulf Kristersson återkomma till.

– När vår budget läggs i maj kommer helheten att synas. Det finns saker som regeringen spenderar pengar på, ganska många saker, som vi kommer att säga nej till.

Tvekar om regeringens kommunpengar

Regeringen aviserade i vårpropositionen tio miljarder per år till kommuner och landsting. Det är en av de kostnadsposter som M nu vill titta närmare på.

– Om man genomför permanenta höjningar till kommuner och landsting så ska de finansieras. Den som vill ha det på det sättet får svara på hur. De poster vi anser är motiverade kommer vi att finansiera, säger Kristersson.

Tycker du att det behövs mer pengar till kommuner och landsting?

– Det behövs mer till en del verksamheter, skolan till exempel. Om landstingen får vi återkomma.

ARTIKELN HANDLAR OM