Inga flyktingbostäder på Östermalm: ”Det var inte möjligt”

SAMHÄLLE

Det har tidigare spekulerats i att något av de nya flyktingkvarteren skulle hamna på Östermalm.

Men när platserna presenterades i går, visade det sig att inga boenden förläggs i Stockholms innerstad.

– Det var inte möjligt, säger Lena Karlsson, stadshusledningens samordnare.

4 000 bostäder för flyktingar ska byggas i Stockholm under hösten.

Platserna där man tänker sig förlägga modulhusen presenterades av Stockholms stad i går och husen är tänkta att stå färdiga under november-december.

– Det är vår förhoppning, säger Lena Karlsson, samordnare av temporära bostadslösningar vid stadsledningskontoret i Stockholm

Hur kommer det sig att ni går ut med platserna för var flyktingboendena ska ligga?

– De senaste två veckorna har jag fått ungefär 20 samtal varje dag, och det enda man frågar om är: var? Nu kan vi söka bygglov, har säkerställt de här områdena och vet så mycket att vi kan presentera de här platserna, säger Lena Karlsson.

”Måste ha högt tempo”

– Det kommer att komma 2 810 personer plus kanske 6-900 ensamkommande flyktingbarn som staden ska ta hand om. De här platserna är ett bra tillskott, ska vi klara det här under året måste vi ha ett högt tempo.

Vad förväntar ni er för reaktioner från de som bor i områdena?

– Man kan förvänta sig precis vad som helst. Under de här månaderna har jag fått alla möjliga reaktioner. En del skriver oförskämda brev, men jag får också väldigt många telefonsamtal av personer som säger att vi måste göra något.

– Sen ska man ha respekt för att det blir en oro: "Hur kommer det här att se ut?". Men vi kommer att ta fram ritningar och visa hur inom en månad, för det är också väsentligt i sammanhanget.

Hur ska man göra för att integrationen ska bli så bra som möjligt och också få med sig människorna i närområdet?

– Min uppgift i det här sammanhanget är att säkerställa att vi kan ta emot de här människorna. Sen pågår det parallellt med det här ett oerhört intensivt arbete där utbildnings-, arbetsmarknads- och idrottsförvaltningen samarbetar med stadsdelar och frivilligorganisationer. Den beredskap vi har i staden just nu att få till ett mottagande är väldigt bra.

”Kommer bli frågor”

– Det jag kan göra är att medverka till att när vi bygger det här bygga in förutsättningar för ett bra omhändertagande och ett bra integrationsprojekt. Det kommer att kräva ett hårt arbete, men det är det allra, allra viktigaste.

Hur kommer det sig att ni valde de här platserna?

– Det har varit ett mycket intensivt arbete. Vi har försökt att sprida det åtminstone söder-väster. Det ska också vara områden där det  verkligen blir tillfälligt, där det finns planer på att göra andra saker. Det ska också vara platser där detaljplanen möjliggör det här. För oss är det viktigast att de här husen kommer upp och inte fastnar i den demokratiska processen.

– Det är klart det kommer att bli frågor och att folk kommer att bli upprörda och irriterad. Men vi har tid på oss nu att visa att det här ska kunna gå bra och vara möjligt.

Det blev inga platser i innerstaden som det tidigare pratats om – hur kommer det sig?

– Det här har varit de områden som nu varit möjliga

Det spekulerades innan om Östermalm?

– Vi har tittat på platser på Östermalm, men det var inte möjligt att göra något just där. Det handlade om planskäl och praktiska skäl. Ska man göra något i innerstaden så handlar det ofta om parkmark, och vi har av praktiska skäl undvikit parkmark.

ARTIKELN HANDLAR OM