Deltidsarbetslösa får stämpla mer

avPär Karlsson

Foto: TT
Ulla Andersson

Snart får du rätt att stämpla i betydligt fler dagar om du är deltidsarbetslös.

De nya reglerna, som Vänsterpartiet och regeringen är överens om, införs 2017.

– Det är en tydlig feministisk reform, i dag är det väldigt många kvinnor som tvingas jobba deltid, säger ekonomiska talpersonen Ulla Andersson (V).

Nästa år förändras a-kassereglerna för den som arbetar deltid och stämplar resten av tiden. Sedan 2008, då Alliansregeringen stramade åt villkoren, kan den som jobbar deltid få ut ersättning i högst 75 dagar – vid sidan av sitt arbete – under varje ersättningsperiod på 300 dagar.

När dagarna är slut står valet mellan att jobba vidare och leva på enbart sin deltidslön, eller säga upp sig och få ersättning från a-kassan på heltid.

Men från och med 2017 slopas "75-dagarsregeln" och ersätts i stället med en ny tidsgräns på 60 veckor. Under den tiden har en deltidsarbetare rätt till a-kassa under tiden de inte jobbar.

Rätt att ta ut fler dagar

För den som arbetar halvtid innebär den nya gränsen 150 dagar med ersättning, det vill säga dubbelt så många dagar som i dag.

Reformen är ett krav från Vänsterpartiet som fått med sig regeringen i frågan i förhandlingarna om nästa års budget, som ska presenteras den 20 september.

Drygt 50 000 personer berörs och V:s ekonomiska talesperson Ulla Andersson är mycket nöjd:

– I dag är det väldigt många, framför allt kvinnor, som tvingas jobba deltid för att deras arbete organiseras så. Det handlar framför allt om handeln, vården, omsorgen och inom restaurangbranschen. De vill jobba heltid men får inte för sina arbetsgivare. Det är rimligt att vi för en ekonomisk politik som är bra för det stora flertalet.

Andersson menar också att dagens system är orättvist då det drabbar de deltidsarbetslösa som jobbar minst timmar hårdast, eftersom deras ersättningsdagar försvunnit i en snabbare takt än de som har en mer permanent deltidsanställning med fler timmar.

Men i och med de nya reglerna får alla ersättning under lika lång tid oavsett hur många timmar de jobbar.

Driver frågan om heltid parallellt

Enligt Ulla Andersson innebär reformen att många människor nu får längre tid på sig när de letar efter ett nytt heltidsjobb. Men framför allt lyfter hon fram att det ger en ökad ekonomisk trygghet.

– Att hela tiden gå och fundera på hur man ska ha råd till hyran och mat på bordet ger en enorm känsla av otrygghet och en stor klump i magen.

V-reformen gör dock ingenting åt det problem partiet ser med att många, framför allt kvinnor, inte får möjlighet att jobba heltid. Enligt Ulla Andersson sker den striden parallellt.

– Vi tycker att man borde ändra i lagen om anställningsskydd så att normen på arbetsmarknaden är trygga anställningar på heltid. Men tyvärr har inte regeringen lagt fram några sådana förslag.

ARTIKELN HANDLAR OM