Flyktingmottagandet i Sverige

Morgan Johansson: ”Det finns en gräns – och den är nådd”

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Flyktingkrisen står högst upp på regeringens agenda.

Alla boenden är nu slut i Sverige, vilket gör att asylsökande kan bli utan tak över huvudet.

Det slår migrationsminister Morgan Johansson (S) fast.

– De som kommer hit får vara beredda att lösa sitt boende på egen hand.

– Vi har nu nått gränsen.

Anders Ygeman (S).

Flyktingkrisen upptar en stor del av regeringens arbete just nu.

Vid lunchtid på torsdagen höll Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, och Åsa Regnér, barn- och äldreminister, en presskonferens om frågan. Några timmar senare var det Morgan Johanssons tur.

Med allvarlig ton slog migrationsministern fast att Sverige nu börjar nå gränsen för vad samhället klarar av i flyktingmottagandet.

– Sverige har gjort mer än något annat EU-land i den här flyktingsituationen, vi är på många sätt ett fantastiskt land som hittills klarat av den här situationen, säger Morgan Johansson.

– Men också vi har våra gränser för vad vi klarar av, och där är vi nu. 

Akut läge

Han slog fast att läget är mycket akut i det svenska flyktingmottagandet just nu, då antalet asylsökande åter ökar.

– Vi kan inte ordna boenden till hur många som helst, det måste människor veta. De måste också få veta att ju fler som kommer hit desto mer ökar handläggningstiden, minst två år kan det ta, säger han.

Att Sverige nu har slut på bostäder för asylsökande och flyktingar innebär att de som kommer hit från och med nu kan få besked om att det inte kan garanteras tak över huvudet.

Därmed kommer de asylsökande i praktiken ha två val framöver - antingen att fixa boende på egen hand eller att återvända till de EU-länder de kommit ifrån. Till exempel Danmark och Tyskland.

Tagit större ansvar än andra

Men om Sverige nu har nått gränsen för hur många flyktingar som kan tas emot vill inte Morgan Johansson säga. Han menar däremot att gränsen för hur många bostäder som kan tas fram är nådd.

– Sverige är ett land som tagit ett större ansvar än något annat EU-land, men också vi har en gräns för vad vi kan göra. Framförallt när det kommer väldigt många på kort tid.

I oktober månad kom många av de asylsökande via Tyskland till Sverige. I Tyskland finns i dag tusentals asylsökande i tältläger och också där har det förekommit bränder vid flyktingboenden.

Men nu vill Sverige bromsa utvecklingen, genom att vara tydliga med att resurserna nu börjar vara slut.

– Den svenska situationen är så pass ansträngd att de som kommer hit måste överväga om de i stället ska stanna där de är. Har man ett boende i Tyskland kanske man hellre ska stanna där, säger Johansson.

"Jag är mycket orolig"

Enligt Morgan Johansson kommer regeringen även i fortsättningen arbeta för att ta fram fler boenden, bland annat genom att ta olika former av evakueringsplatser i bruk. Men han menar samtidigt att det inte är en lösning på längre sikt.

Hur orolig är du för den här situationen?

– Jag är mycket orolig. Jag skulle ljuga som jag sa något annat, både för situationen i stort, men också för den bristande solidariteten i Europa. När det är så få länder som vill ta ansvar så hamnar ju det mesta på oss andra.

Ökar trycket på dem som får avslag

Men regeringen arbetar också med andra åtgärder för att minska trycket i asylsystemet.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) ska polisens arbete med att avvisa dem som fått avslag på sin asylansökan att intensifieras. I dag upptas cirka 6000 av Migrationsverkets boendeplatser av personer som fått ett nej.

Dessutom pågår ett arbete med att säkerställa till vilka länder människor kan avvisas, vilket man menar även skulle öka människors vilja att återvända frivilligt.

Ska regeringen bli tuffare nu?

– Svar ja, säger Ygeman.

– Vi gör den största humanitära insatsen sedan andra världskriget och vi värnar asylrätten, men en förutsättning för det är att vi klarar att motivera dem som inte har asylskäl att återvända. Då krävs det både tvångsavvisningar men framförallt att vi kan motivera dem som får avslag att återvända självmant.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Morgan Johansson

Anders Ygeman