Regeringen ska granska Transportstyrelsen

avKenan Habul

”En ordentlig kartläggning och granskning av Transportstyrelsens arbete”.

Det är vad en utredare har fått i uppdrag av regeringen att göra.

– Vi måste veta vem som visste vad och när, säger nyblivne infrastrukturministern Tomas Eneroth.

Men själv har han ännu inte läst Säpos utredning.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare som ska genomlysa händelserna som ledde till skandalen på Transportstyrelsen.

Det berättade Tomas Eneroth på en pressträff under torsdagen.

För en vecka sen efterträdde han Anna Johansson på posten som infrastrukturminister.

Inte läst Säpos utredning

Hans första åtgärd var att byta ut resten av styrelsen på Transportstyrelsen och inleda två utredningar (se faktaruta).

– Vi måste veta vilka säkerhetsfrågor som ställdes, vilka analyser som gjordes, vilken kompetens hade de som fattade beslut om att outsourca. Vi vill veta vilka åtgärder som man har vidtagit och vilka slutsatser man kan dra, säger han till Aftonbladet.

Många av de frågorna besvaras redan i Säpos utredning som ministern ännu inte har läst.

– Förundersökningen fokuserar bara på de brott som begicks på myndigheten. Jag vill skapa förståelse hur man kunde fatta de här besluten utan att ta hänsyn till informationssäkerheten.

”Måste se över informationshanteringen”

Informationen om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen har funnits i regeringskansliet sedan hösten 2015 men det är först nu som en utredning ska göras.

– Jag tillträdde för en vecka sedan. Men både statsministern och min företrädare har sagt att det var olyckligt att man inte fick informationen i ett tidigare skede. Det är väl de slutsatserna man kan dra, att vi måste se är hur informationshanteringen i regeringen har fungerat, säger Tomas Eneroth.

Fridolin: ”Hade velat få information tidigare”

Miljöpartiets ena språkrör, utbildningsminister Gustav Fridolin, håller med sin regeringskollega.

– Det är någonting som vi måste skärpa upp i regeringskansliet, att den information som finns i sådana här ärenden sprids på ett bra sätt, säger han till Aftonbladet.

Varför kommenterar du först nu?

– Ingen miljöpartist har en sådan portfölj i regeringen att vi har varit aktiva i beredningen av de här ärendena. I början fick vi inte jättemånga frågor och vi har svarat på dem vi har fått.

Hur har regeringen hanterat krisen?

– Det är precis det som ska granskas. Det är tydligt att det finns en del brister i informationsspridningen. Och jag säger precis som statsministern, jag hade velat veta det här tidigare.