Vill kalla Reinfeldt till KU-förhör om it-skandalen

avOlof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Den förra regeringen informerade inte Transportstyrelsen om säkerhetsrisker vid outsourcing – trots ett beslut i riksdagen om vikten av detta.

Detta menar riksdagsledamoten Hans Hoff (S) som nu vill att KU kallar Fredrik Reinfeldt till förhör.

– Den förra regeringen har brustit. Han är ytterst ansvarig, säger han.

Foto: Lotte Fernvall
Tidigare stadsministern Fredrik Reinfeldt.

Hanteringen av it-skandalen på Transportstyrelsen har orsakat politisk turbulens på högsta nivå. Nu riktar riksdagsledamoten Hans Hoff (S) blicken mot den förra regeringen. Enligt honom bär den ett stort ansvar för att säkerhetshaveriet kunde inträffa.

Bakgrunden är den utredning som Riksrevisionen överlämnade till den dåvarande regeringen 2011. I utredningen konstateras att svenska myndigheters it-kostnader är för höga och att it-behovet bör outsourcas. Regeringen delade uppfattningen och konstaterar samtidigt att det är mycket viktigt att informationssäkerheten tas på allvar vid outsourcing. Ärendet gick sedan vidare till riksdagen, som i ett beslut ställde sig bakom bedömningen.

It-haveriet hade kunnat undvikas

Men enligt Hans Hoff (S) verkställde regeringen aldrig riksdagens beslut. I regleringsbreven till Transportstyrelsen 2011–2014 står det inget om säkerhetsrisker vid outsourcing. Det finns heller inget uppdrag från regeringen till myndigheten att säkerställa informationssäkerheten vid outsourcing.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT
Riksdagsledamoten Hans Hoff (S) .

– Hade den dåvarande regeringen gjort sitt jobb och verkställt riksdagens beslut så hade med största sannolikhet inte det här it-haveriet uppkommit på Transportstyrelsen, säger Hans Hoff.

Aftonbladet har tagit del av regleringsbreven till Transportstyrelsen och kan heller inte hitta något om säkerheten vid outsourcing.

Hans Hoff (S) vill nu att riksdagens konstitutionsutskott (KU) granskar den förra regeringens agerande. ”Det finns anledning att pröva om regeringen Reinfeldt, särskilt statsministern, underlåtit att verkställa riksdagens beslut om att ta hänsyn till informationssäkerhet i samband med outsourcing” skriver han i en anmälan till KU.

Vill att Fredrik Reinfeldt kallas till KU

Kan regeringen informerat Transportstyrelsen på annat sätt än i regleringsbreven?

– Det ber jag också KU att titta på. Men det mest naturliga är i regleringsbreven. Det är där som regeringen utifrån riksdagsbeslut ger uppdrag till de olika myndigheterna.

Regleringsbrev bereds av de ansvariga departementen men beslut tas av regeringen. Därför riktar Hans Hoff sin anmälan till hela den dåvarande regeringen och i synnerhet Fredrik Reinfeldt. Hoff anser att Reinfeldt bör kallas till KU för att redogöra varför regeringen agerade som den gjorde, även om det är ovanligt att tidigare statsministrar frågas ut där.

– Det är ovanligt men frågan har blivit av den digniteten att det är viktigt att få fullständig klarhet i detta. Han har det yttersta ansvaret i regeringen, säger Hans Hoff.

Fredrik Reinfeldt ville inte kommentera hur han agerande efter riksdagens beslut om säkerhet vid outsourcing.

– Jag har lämnat svensk inrikespolitik och lägger mig inte i riksdagens arbete, det få konstitutionsutskottet bestämma hur de vill hantera, säger han.

Publicerad: