Regeringskansliet har köpt ut medarbetare för 14 miljoner

Av: Jonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringskansliet har under mandatperioden köpt ut medarbetare för 14 miljoner kronor.

En tjänsteman som vid upprepade tillfällen trakasserade praktikanter fick ett avgångsvederlag på 336 000 kr.

För en hög chef betalades en fallskärm på drygt 1,4 miljoner kronor ut.

Sex personer, bland annat två höga chefer, har köpts ut för höga belopp från Utbildningsdepartementet.

Under den nuvarande mandatperioden har regeringskansliet köpt ut medarbetare för 14 miljoner kronor.

Sammanlagt handlar det om 35 medarbetare sedan september 2014, utöver de politiskt sakkunniga vars anställningar varit knutna till statsråden. Bland annat har sex personer på Utbildningsdepartementet, bland dem stabschefen och personalchefen, fått avgångsvederlag på sammanlagt 2,8 miljoner.

Avgångsvederlag har i flera fall utgått trots att medarbetare misskött sitt arbete.

En av de utköpta medarbetarna lånade pengar av flera praktikanter, kollegor och chefer. Tjänstemannen använde sig sedan av manipulerade skärmbilder för att bevisa att skulden blivit betald och att tjänstemannen betalat mer än den ursprungliga skulden. Därefter har tjänstemannen krävt att få tillbaka mellanskillnaden. Personen kontaktade även långivarna på kvällar och helger på ett sätt som uppfattades som trakasserier, enligt dokument som Aftonbladet har begärt ut.

”Upplevde starkt obehag”

Regeringskansliets utredning visar att praktikanterna upplevde starkt obehag av händelsen och att de kände oro för att utsättas för tjänstemannens trakasserier. Flera av lånen återbetalades inte.

”XX har förbrukat allt sitt förtroende från arbetsgivarens sida och bedöms ej kunna omplaceras då ett i det ovanstående beskrivet beteende ej kan tolereras på någon arbetsplats”, skriver regeringskansliets utredare.

Trots detta fick tjänstemannen ett avgångsvederlag på 336 000 kronor vid uppsägningen.

Det är bara en i raden av fallskärmar som regeringskansliet utlöst till medarbetare som av olika skäl fått lämna sina anställningar.

Köptes ut för 1,4 miljoner

En hög chef på ett departement köptes ut till en total kostnad om 2,2 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter. Förutom 1,4 miljoner kronor i avgångsvederlag bekostades också ett så kallat ”outplacementprogram”. Minst elva andra medarbetare har köpts ut för summor mellan 500 000 kronor och en miljon.

Regeringskansliet meddelar i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att varje överenskommelse om avgångsvederlag är unik.

– En överenskommelse är en frivillig uppgörelse som utformas efter de omständigheter som råder i det enskilda fallet. Både den enskildes och arbetsgivarens intressen vägs in i uppgörelsen. Eftersom varje överenskommelse är unik är det svårt att dra några generella slutsatser om vad som ligger bakom, säger Kim-Lena Svedenblad, chef för arbetsgivar- och kompetensenheten.

I något fall har regeringskansliet betalat ut avgångsvederlag till personer som uppenbarligen inte skött sitt jobb eller agerat olämpligt – hur kommer det sig?

– Från arbetsgivarens perspektiv är överenskommelsen i de flesta fall ett resultat av en samlad bedömning av flera faktorer som är specifika för den aktuella situationen. Vi går inte in på omständigheter kring enskilda överenskommelser utan det är en fråga mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

Publicerad: