Barnäktenskap

Socialstyrelsen drar tillbaka broschyren: Behöver sätta oss ner

Av: 

Jonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Socialstyrelsen drar tillbaka broschyren ”Information till dig som är gift med ett barn” med omedelbar verkan.

Detta efter starka och kritiska reaktioner från flera håll.

– Vi behöver sätta oss ner och fundera på om det är något vi borde göra på annat sätt, säger enhetschef Petra Rinman.

Uppdraget att sprida informationen kom direkt från dåvarande barn- och äldreminister Åsa Regnér.

Broschyren ”Information till dig som är gift med ett barn” dras tillbaka med omedelbar verkan.

Detta efter att informationsmaterialet utlöst en kritikstorm i sociala medier och att flera politiker krävt att foldern dras tillbaka.

I ett pressmeddelande skriver Socialstyrelsen att materialet tagits fram ”inom ramen för ett regeringsuppdrag”.

Uppdraget kom från dåvarande barn- och äldreminister Åsa Regnér (S), som i ett regeringsbeslut från februari förra året uppmanar Socialstyrelsen att ”ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige”.

I en kommentar till Aftonbladet skriver Åsa Regnér att hon inte varit inblandad i broschyren.

– Hela syftet med uppdraget var att klargöra att barn i Sverige inte ska vara gifta och att deras rättigheter ska säkerställas i hela Sverige. Jag har inte läst någon text eller broschyr och den är myndigheternas ansvar, skriver Åsa Regnér.

Åsa Regnérs uppdrag till Socialstyrelsen om barn som är gifta

Enhetschef Petra Rinman säger att det varit ett ”otroligt tryck” på Socialstyrelsen under dagen.

– Den har fått väldigt mycket synpunkter. Vi behöver sätta oss ner och fundera på om det är något vi borde göra på annat sätt. Vi drar tillbaka allt material inom ramen för det här regeringsuppdraget.

Framför allt är det tonen i broschyren, med formuleringar som att ”det är olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år”, som har fått många att reagera kraftfullt. ”Som en turistbroschyr”, uttryckte Liberalernas partiledare Jan Björklund det i sin kommentar.

Är det just mediatrycket som gör att ni drar tillbaka den? Eller tycker ni själva allt att det finns något problematiskt med den?

– Nej, alltså, vi skulle ju inte ge ut den om vi inte trodde att den var bra. Men framför allt har det varit synpunkter på bilden i informationsmaterialet, men även innehållet. Det är jätteviktigt att vi tar in de synpunkter som kommer in. I det här fallet skulle vi kanske behövt en remissrunda till. Vi får fundera på det och titta närmare på materialet.

Men tycker ni själva att det finns något problem med materialet?

– Det är alltid så med material som ska vara kortfattat och koncist, att man tror att det ska uppfattas på ett visst sätt. Det kanske är så att vi har missat att vara tydliga på vissa punkter och det behöver vi se över.

En del av kritiken har handlat om att det är ett lagbrott att ha sexuellt umgänge med ett barn och att det inte tydligt framgår?

– Då tror inte jag att man har läst hela informationsmaterialet. Även om det är kort så står det tydligt att i Sverige är det brottsligt att ha sex med någon som är under 15 år.

Kritiken har också berört formuleringen ”Socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans en kortare tid”. Det som efterlysts har varit en hårdare markering.

– Jag förstår det. Det är så att barnäktenskap är förbjudet i Sverige. När man kommer i kontakt med ett barn så har man att titta på hur allvarlig situationen är för barnet – finns det grund för att omhänderta barnet och med tvång placera det någon annanstans så har socialtjänsten den möjligheten. I fall där det inte finns några skäl att omhänderta, eller där barnet själv inte vill flytta någon annanstans, då har vi i svensk lagstiftning ingen möjlighet att göra det.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA hos Cervera: Upp till 20-50 % på massor av varor!

Cervera

Publisert:

LÄS VIDARE

Broschyr till den som är gift med ett barn kritiseras: ”Som om det vore CSN”

ÄMNEN I ARTIKELN

Barnäktenskap

Socialstyrelsen

Migrationsverket

Åsa Regnér