Fridolin vill ha mer ordning i klassen

1 av 3
SAMHÄLLE

Det är kaos i klassrummen och lärarna rår inte på problemen, visar en granskning från Skolinspektionen.

Nu vill regeringen se över hur kraven på ordning i svenska skolor efterlevs.

– Lärare ska inte behöva vara ensamma i diskussionen om mobiltelefoner eller att komma sent till lektionen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolinspektionen har granskat hur det ser ut med ordningen i svenska klassrum. I en rapport som publiceras nu på morgonen framhåller man att svenska elever saknar studiero.

Det handlar inte i första hand om bråk eller suddgummin som flyger genom klassrummen. Eleverna i de 30 granskade högstadieskolorna, år 7–9, upplever snarare svårigheter att lära sig till följd av att de som hörs mest får mest hjälp, att de sitter sysslolösa eller störs av kamrater som sysslar med andra saker än undervisningen, till exempel datorer.

”Lärare måste säkerställa studieron”

Bilden av situationen i klassrummen är mycket oroande, menar Gustav Fridolin. Han är själv lärare i grunden och missar sällan ett tillfälle att framhålla lärarnas betydelse för Sveriges framtid.

Men efter Skolinspektionens rapport lastar han en del av skulden för den bristande studieron – på sin egen yrkeskår.

– Det är alldeles för ofta så att de mest högljudda eleverna eller de som söker mest kontakt som får mest utrymme i klassrummet. Där måste läraren i sitt ledarskap säkerställa att alla elever får studiero, det förtjänar alla elever, säger Fridolin.

Men, framhåller han i nästa andetag, det handlar inte om att lärarna inte gör sitt jobb.

I stället menar Gustav Fridolin att lärarna har för mycket att göra samtidigt som stödet för dem, i arbetet med att vara ledare i klassrummen, brister.

– Läraren ska inte vara lämnad ensam i sitt ledarskap. Ordningen ska inte vara en diskussion man måste ta med varje elev eller varje förälder varje gång.

– Lärare ska inte behöva vara ensamma i diskussionen om mobiltelefoner eller att komma sent till lektionen. Där måste man ha uppbackning av gemensamma ordningsregler.

Myndighet ska utvärdera ordningsregler

Därför vill nu Gustav Fridolin se över hur ordningsreglerna i landets skolor ser ut. Alla är skyldiga att ha regler, men innehållet styr de i dag själva över. Ansvaret för att de finns ligger på rektorerna.

– Nu lägger vi ett förnyat uppdrag på Skolinspektionen om att se över hur reglerna ser ut, efterlevs och respekteras, därefter kan vi utforma vilket stöd lärarna behöver i sitt ledarskap, säger Fridolin.

Enligt Gustav Fridolin handlar det dock också om andra åtgärder. Till exempel att höja läraryrkets status, anställa fler lärare och att återinföra andra yrkesgrupper i skolorna, för att avlasta lärarna.

ARTIKELN HANDLAR OM