Utredare: Barn drabbas hårt av indragen assistans

Barn med särskilda behov har drabbats hårt av den snävare tolkningen av rätten till personlig assistans.

Det slår utredare från Socialstyrelsen fast – och ger därmed kritikerna rätt.

– Det gäller särskilt barn med behov av egenvård, säger Hanna Jarvad, jurist och projektledare.

Regeringen fick i dag ta emot Socialstyrelsens analys av hur människor som fått minskad eller indragen assistanshjälp har påverkats av vägledande domar i Högsta förvaltningsrätten. Rätten till assistans är ett delat ansvar mellan stat och kommun.

– Vi ser att närstående får ta ett större ansvar, både i de fall där man inte får insatser från kommunen men också där man får begränsade insatser, säger Hanna Jarvad på Socialstyrelsen.

Enligt utredarna har den personliga assistansen i många fall ersatts av så kallad avlösarservice.

– Det är ju i sig en hjälp till närstående som behöver avlastning, på grund av att en anhörig inte får personlig assistans längre, säger Jarvad.

Stora skillnader över landet

Man slår också fast att den minskade assistansen får konsekvenser för människors delaktighet och självbestämmande. Och att det på sikt också finns en risk för att vuxna med behov av hjälp inte kommer att kunna klara av eget boende.

– Det här är vuxna som har omfattande tillsynsbehov, vilket kan vara svårt att tillgodose med punktinsatser i hemmet. För kontinuerlig hjälp är personlig assistans eller särskilda boendeformer alternativen, säger Hanna Jarvad.

Men domarna i Förvaltningsrätten har också orsakat stora skillnader i tolkningar av hur människors behov av hjälp bedöms över landet och dessutom lämpat över en stor del av kostnaderna för den personliga assistansen från staten till kommunerna, som nu tvingas ta ett större ansvar.

Barnen hårdast drabbade

Allra värst har barnen drabbats, slår utredarna fast. I analysen är barnen överrepresenterade bland dem som fått sin assistans indragen eller minskad.

Särskilt svårt är det för barn som har behov av sjukvårdande insatser för att klara sin vardag. Det kan till exempel handla om att få mat via en sond eller olika typer av stomivård.

– Domarna i förvaltningsrätten har gjort det svårare att hitta helhetslösningar till stödet för egenvård, säger Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen.

Sammantaget framhåller utredarna från Socialstyrelsen att bilden man ser är ”bekymmersam”.

– Vi ser långtgående konsekvenser både för enskilda, kommuner och närstående. Vissa saker är konkreta resultat och annat är observandum. Men sammantaget menar vi att det är en bekymmersam helhet vi ser, säger Flyckt.

Omfattande kritik

Kritiken har varit omfattande från handikapprörelsen i fråga om indragningar i den personliga assistansen, särskilt högljudda har intresseorganisationer för barn med behov varit.

Många har vittnat om människor med stora behov som har fått minskad eller helt indragen hjälp från samhället. Nyligen hölls till exempel en stor landsomfattande manifestation under parollen ”Assistans är frihet – Rädda LSS”.

Publisert:

LÄS VIDARE