Löfven markerade mot näthat och polarisering

1 av 11

avAnette Holmqvist

SAMHÄLLE

Mordet på Lisa Holm, granatattackerna i Skåne och knivdådet på Ikea.

Efter sommarens dramatiska händelser har människors oro ökat – och i spåren av detta har tonläget i debatten hårdnat.

Stefan Löfven efterlyste i sitt tal mänsklig anständighet.

– Vi ska försvara anständigheten och stå emot den polarisering som drar isär Sverige, sa han.

Stefan Löfven höll för en stund sedan sitt sommartal i Vasaparken, för fjärde gången sedan han valdes till partiledare för Socialdemokraterna 2012. I år var dock första gången han mötte publiken i parken som statsminister.

Han inledde sitt tal med att markera mot den ökande polariseringen i Sverige. Han framhöll att han förstår att människor är oroliga och att krafttag krävs för att komma åt problemen, med allt ifrån organiserad kriminalitet till smuggling och ökande mängd vapen.

Polarisering

Men han slog också fast att han vägrar ställa upp på den ökande polaisering som följt i spåren av våldsdåden.

– Det är inte arbetslöshet som får en fullvuxen man att häva ur sig hat mot en ung kvinna på nätet. Som får en förälder att skriva att tiggare borde skjutas. Som får en vänsterextremist att hota någon för att den har högeråsikter. Det är något annat, sa han.

– Det är en ovilja att förstå varandra. En oförmåga att se de allvarliga konsekvenserna av sina egna ord. Och en avsaknad av allmän, mänsklig anständighet.

Han citerade därefter den judiske författaren Elie Wiesel med orden "Du ska inte stå stillatigande".

Inrikesminister Anders Ygeman, som ansvarar för många av de frågor som Löfven berörde i sitt tal, var nöjd med det han hörde.

– Det var ett bra tal som visar att vi ser de utmaningar som finns och att vi gör något åt det, säger han.

”Bergfast övertygelse”

Före talet avslöjade han den nyhet han hade att presentera. Att stärka yrkeshögskolan i Sverige och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Unga som behöver stärka sina betyg, arbetslösa som behöver utbildning för jobb eller anställda med för dåliga kunskaper ska kunna få hjälp i denna satsning.

– Främst av allt är varje människas möjlighet till jobb, det är min bergfasta övertygelse, säger Stefan Löfven.

– Vi har i dag ett absurt fenomen, 400 000 arbetslösa och samtidigt fler lediga jobb än någonsin.

Enligt Stefan Löfven och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapsskoleminister som också deltog i presskonferensen, ska nu matchningsproblemen på arbetsmarknaden lösas. Det handlar om att utbilda människor till att kunna ta de lediga jobb som finns.

– Det handlar om att ge människor de kvalifikationer som krävs för att de ska få de lediga jobb som finns där ute, säger Hadzialic, som menar att nio av tio personer får jobb inom senast ett år efter avslutad yrkesutbildning.

– Det här är ett väldigt vasst verktyg.

Saknas plåtslagare

Det handlar bland annat om att öka antalet platser i yrkeshögskolan med 20 procent med start i år och fram till 2019.

Utbildningen ska vara inriktad på att kunskaper mot jobb där det råder brist. Totalt ska det i år finnas 25 000 platser runt om i landet.

– Vi behöver utbilda folk till de bristyrken som faktiskt finns, när det här är fullt utväxlat ökar vi platserna med 6000 per år, säger Löfven.

Störst brist på personal råder i dag inom plåtslageri, VVS och maskinentreprenad. Men också inom vård, handel och tjänsteföretagen har arbetsgivare försökt att anställa men haft problem att hitta rätt utbildad personal.

Genom satsningen på yrkesutbildningen räknar regeringen med att nå ett steg närmare sitt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.

ARTIKELN HANDLAR OM