Nytt bråk om uppmärksammad satsning mot extremism

avPär Karlsson

Publicerad:
1 av 2 | Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Erik Slottner.

När socialnämnden i Stockholms stad klubbade igenom en strategi mot våldsbejakande extremism i våras var debatten hård.

Finansborgarrådet Karin Wanngård lovade att planen skulle göras om - men får nu kritik igen.

– Det är samma förslag till strategi som går ut på remiss nu, men vi var ju överens om att den skulle göras om, säger Erik Slottner, KD:s gruppledare i Stockholms stadshus.

I våras klubbade socialnämnden i Stockholm igenom en ny strategi mot våldsbejakande extremism. Det handlade bland annat om hur terrorresor ska förhindras och hur staden ska hantera de människor som återvänder.

Skriften, som tagits fram av tjänstemän, på uppdrag av socialborgarrådet Ewa Larsson (MP), fick omgående hård kritik av oppositionen.

– De här människorna som har kommit tillbaka efter att ha begått folkmord ska inte få bostäder och jobb utan de ska faktiskt ställas inför rätta i svensk domstol, sa oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (FP) till SVT.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) meddelade strax därefter att strategin skulle arbetas om innan den nådde kommunfullmäktige och lovade att bjuda in oppositionen till samtal.

Nu har strategin skickats ut på remiss, men Erik Slottner (KD) är upprörd.

– Den ser exakt likadan ut som den som var så kritiserad. De har inte gjort några som helst förändringar och ändå har den nu remitterats ut. Det blev jag väldigt förvånad över, eftersom man lovat att den här planen skulle revideras i grunden, säger han.

Fortfarande kritisk

Slottner är kritisk till att oppositionen i Stockholms stad ännu inte bjudits in till samtal med den rödgrönrosa majoriteten.

– De gav en annan bild i maj, att de skulle bjuda in oss, men vi har inte sett någon sådan inbjudan. Och det är vi kritiska till.

Han menar att strategin i grunden innehöll för mycket "gräddfilstänkande".

– Det är väldigt mycket om vilka sociala insatser som skulle göras när eventuella krigare kommer tillbaka till Sverige. Då är det framför allt lagföring som ska gälla för fruktansvärda brott man begått. Det handlar väldigt mycket om arbete och bostad och det är kanske inte riktigt det som ska vara fokus när de kommer tillbaka till Sverige.

Men finansborgarrådet Karin Wanngård (S) tar kritiken med ro och menar att ärendet sköts korrekt.

– Erik Slottner borde känna till hur stadens administration går till. Strategin var en tjänstemannaprodukt, ett förslag till hur en plattform mot våldsbejakande extremism ska kunna se ut. Sedan tar vi det och skickar ut på remiss för att brett få in så mycket synpunkter som möjligt. Sedan kommer det arbetas om efter samtal med oppositionen, säger hon.

Hon menar att debatten i våras innehöll en del missförstånd.

– Det var socialnämnden som hade tagit fram underlaget och det uppfattades som det skulle gälla för hela staden. Men en enskild nämnd kan inte fatta stadsövergripande beslut. Det är beslut som kommunstyrelsen och fullmäktige i så fall fattar.

Samtal  innan jul

Wanngård är dock tydlig med att man hade förväntat sig en het debatt.

– Vi visste att de här frågorna väcker engagemang och det ska vi använda naturligtvis, hur vi ska kunna förhindra att folk åker på terrorresor och vad vi ska göra när människor kommer tillbaka.

Hon säger också att breda politiska samtal kommer ske innan jul.

– Sedan kan vi skriva fram ett ärende som vi kan ta i fullmäktige i början på nästa år. Jag hoppas att så många partier som möjligt ställer upp bakom den.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM