Klimatsatsning i regeringens budget

avAnette Holmqvist

1 av 2

Regeringen satsar 4,5 miljarder kronor på klimatet i höstbudgeten – och betalar med höjda skatter på bensin och diesel.

Bland annat höjs stödet till investeringar i solceller till 390 miljoner per år och man avsätter också en halv miljard till klimatbistånd för utvecklingsländer.

– Klimatet och klimatfrågan är vår tids ödesfråga, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringens senaste budgetutspel genomfördes i Frihamnen i Stockholm. Besöket började med en visning uppe på ett tak fyllt av solpaneler.

Platsen var symboliskt vald eftersom en stor del av klimatsatsningen på totalt 4,5 miljarder, varav 2,3 har presenterats förut, handlar om mer miljövänlig energiteknik. Bland annat höjer man stödet till investeringar i just solceller från dagens 50 miljoner kronor årligen till 390 miljoner kronor per år. Totalt innebär det 1,4 miljarder kronor fram till 2019.

– Det är ett glädjande besked för villaägare, företagare, bostadsrättsföreningar och organisationer som nu vill sätta upp solceller till exempel på takytor man har. Stödet blir en viktig katalysator för det arbetet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).

Tillsätter nationellt forum

Enligt energiminister Ibrahim Baylan (S) gör regeringen också en rad andra satsningar. Bland annat för att människor ska kunna lagra sin egenproducerade el.

– Vi vill ta fram ett särskilt stöd för energilagring, det är en teknik som nu tar raska steg framåt. Vi vet att det finns stark forskning i Sverige på det här området, nu vill vi bidra till en ökad kommersialisering, säger Baylan.

Dessutom vill man inrätta ett "nationellt forum för smarta elnät".

– Vi avsätter tio miljoner per år för ett forum som ska samla företag, forskare, myndigheter så att vi kan komma framåt, säger Baylan.

Vill få fler att cykla

En annan del av klimatsatsningen rör resandet. Regeringen vill ha en fossilfri fordonsflotta och satsar på att få fram fler miljöbilar. Det ska ske genom förlängda subventioner för förmånsbeskattning, ett nytt stöd till elbussar och stärkt supermiljöbilspremie.

Regeringen vill också få fler att cykla och avsätter därför 100 miljoner kronor för cykelfrämjande åtgärder.

– Vi satsar främst inom fyra områden, för mer förnybar energi, fossilfria resor, vi investerar i hela Sverige för att förbättra klimatarbetet och vi har särskilda internationella insatser, säger Romson.

Regeringen avsätter dessutom en halv miljard till klimatfinansiering i utvecklingsländer.

– I den här stora klimatutmaningen finns det en stor paradox, nämligen att de allra fattigaste som har bidragit minst till klimathotet är de som faktiskt kommer att drabbas hårdast, säger Isabella Lövin, biståndsminister (MP).

Klimatsatsningarna ska huvudsakligen betalas av bilförarna, i form av dyrare bensin och diesel. För bensin höjs energiskatten med 48 öre per liter och för diesel med 53 öre per liter.

Enligt Stefan Löfven och hans ministrar vill Sverige nu skicka en tydlig signal till världen om vikten av att stärka det internationella klimatarbetet. Detta eftersom världens ledare samlas till ett toppmöte om klimatet i Paris i december, COP21.

ARTIKELN HANDLAR OM