Löfven: Så ska nyanlända komma in i samhället

Höjda ersättningar till kommunerna – och alla måste hjälpa till

Alla kommuner ska tvingas ta emot nyanlända – samtidigt får de mer pengar för att klara arbetet.

Kommunernas ersättning höjs med nära 42 000 kronor per mottagen under 65 år, från januari nästa år.

– När människor flyr undan krig, förtryck och terror har vi ett moraliskt, mänskligt ansvar att hjälpa till, säger statsminister Stefan Löfven.

Förutom statsminister Stefan Löfven (S) deltog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid presskonferensen på Rosenbad i Stockholm.

Stefan Löfven inledde med att berätta om det moraliska ansvar han menar att Sverige har, för att hjälpa människor som flyr från krig och förtryck. Han framhöll att de som kommer hit utgör ungefär en-två promille av dem som är på flykt.

– Det är en liten andel men det är självfallet en utmaning för vårt land att se till att dessa människor får ett bra mottagande, att de snabbt kommer in i jobb, utbildning och får en bostad och vår samhällsgemenskap, säger Löfven.

Stefan Löfven slog fast att de nyanlända kommer att behövas i Sverige eftersom vår befolkning blir allt äldre, men också eftersom en rad sektorer inom välfärden redan i dag skriker efter utbildad personal.

Mer pengar till kommunerna

Enligt statsministern ska nu alla kommuner tvingas hjälpa till i arbetet med att ta emot asylsökande och flyktingar. Förslaget som regeringen har lagt fram är nu ute på remiss och kommer sedan att läggas fram till riksdagen.

Men samtidigt som kommunerna tvingas ta emot ska de också få mer pengar till arbetet.

Enligt regeringens förslag ska schablonanslagen till kommunerna höjas. För varje nyanländ som en kommun tar emot får man en summa pengar varje år. Den summan höjs från 83 100 kronor till 125 000 kronor per mottagen under 65 år från januari 2016. För nyanlända över pensionsålder stiger ersättningen till kommunen från 52 000 kronor till 78 200 kronor.

– Det här är en rejäl förstärkning till kommunerna. Det är inte kopplat till några ytterligare insatser. Pengarna ska göra det enklare för kommunerna att klara mottagandet, säger Ylva Johansson (S).

Satsningen beräknas kosta 1,1 miljarder kronor nästa år och för 2017 2,6 miljarder.

Enligt Löfven är pengarna en signal till kommunerna om att det är Sverige gemensamt som tar emot de nyanlända.

– Vi tycker att det är rimligt att vi det här förhållandet till kommunerna, vi säger att det är landet Sverige som tar emot. Vi vill ge kommunerna så bra förutsättningar som möjligt för att det ska bli ett bra mottagande. Därför skjuter vi till ökningen. 

Hela samhället ska hjälpas åt

Regeringen satsar också mer pengar på länsstyrelserna för mottagandet av nyanlända, för ny ersättnings- och mottagningsform för ensamkommande flyktingbarn samt för asylsökande barns skolgång.

Regeringen kommer dessutom att bjuda in samhällets olika aktörer för att få nyanlända att komma in i samhället snabbare än i dag. Startskottet för det arbetet, som fått namnet ”Sverige tillsammans”, ska gå vid en konferens om en månad. Kommuner, föreningar, trossamfund, fack och arbetsgivare ska bjudas in.

Satsningen på nyanlända bygger på en budgetöverenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

M: "Regeringen inte beredd att ompröva"

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson välkomnar mer pengarna till kommunerna. Däremot menar hon att dagens utspel visar på att regeringen inte är beredd att ompröva sin politik i en ny situation.

– Vi moderater har ju förnyat vår politik och föreslagit tillfälliga uppehållstillstånd, en ny anställningsform för nyanlända men också att det ska bli mer lönsamt att få det första jobbet. På de här områdena har regeringen inga som helst svar.

Hon säger också att regeringen sysslar med "omhändertagandepolitik".

– Man diskuterar ingenstans individens ansvar är, vad individen ska göra för att bli anställningsbar. Det finns ett sådant ansvar.

Publisert: