"Sverige bör göra mer i kampen mot terrorn"

Av: Anette Holmqvist, Olof Svensson

Publicerad:

Riksdagspartierna vill se fler åtgärder för att bekämpa IS

Stridande från Islamiska staten patrullerar i ett stulet irakiskt militärfordon i Fallujah i Irak, mars 2014.
Foto: AP
Stridande från Islamiska staten patrullerar i ett stulet irakiskt militärfordon i Fallujah i Irak, mars 2014.

Riksdagens partier är eniga – Sverige bör göra mer för att bekämpa terror.

Men åtgärderna man vill se varierar.

Aftonbladet har ringt runt och ställt frågan: Bör Sverige göra mer i den internationella koalitionen mot IS?

Sverige ingår i den internationella koalition som bekämpar IS genom en utbildningsstyrka på 35 man i Irak. Svenskarna sysslar med utbildning av kurdiska styrkor.

I SVT:s Agenda på söndagskvällen sa statsminister Stefan Löfven att Sverige kan komma att behöva göra mer.

– Vi utesluter inte att Sverige kan komma att behöva göra mer, men vi gör det som vi är allra bäst på, att vara delaktiga och driva på i den politiska processen och att vi utbildar och är goda rådgivare. Vi gör en väldigt bra insats och den ska inte underskattas.

Hans Linde, gruppledare (V):

– Ja självklart kan Sverige göra mer. Särskilt viktigt är det med politiskt stöd till FN och de samtal som pågår i Wien. Men vi kan också förstärka det förebyggande arbetet mot rekrytering till IS. Runt om i Sverige finns det en potential att göra mer, bland annat genom ökat samarbete mellan civilsamhälle och myndigheter. Världen bör också öka pressen på grannländer som Turkiet att stängda gränserna för smuggling av vapen och olja till exempel.

Tomas Eneroth, gruppledare (S):

– Det är viktigt att vi är många länder som nu försöker stoppa Isils framfart. Sverige deltar redan i en bred koalition genom en insats i Irak. Regeringen fattade nyligen beslut om en proposition att förlänga insatser i Irak. Regeringen utesluter inte att Sverige kan göra mer ändå. Efter de tragiska händelsena i Paris i fredags har regeringen också erbjudit Frankrike vår hjälp.

Jonas Eriksson, gruppledare (MP):

– Sveriges engagemang i koalitionen mot IS är djupt och brett. Vi bidrar med militära rådgivare och utbildningsinsatser tillsammans med åtta andra länder. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som förlänger vår militära utbildningsinsats till slutet av 2016.

– Regeringen avser också bidra till UNDP:s stabilitesfond under 2016. Vi utesluter inte att Sverige behöver göra mer. Vi har erbjudit vår hjälp i arbetet efter de tragiska händelserna i Paris i fredags.

Andreas Carlson, gruppledare (KD):

– Vi tycker att Sverige måste stå redo att göra mer om mer hjälp efterfrågas, säger Andreas Carlson till TT.

KD-ledaren Ebba Busch Thor har tidigare sagt att Sverige ska bistå den internationella koalitionen med JAS-plan. Carlson är inne på samma linje. Det skulle innebära att Sverige aktivt deltar i själva stridandet.

– Det bör ju vara i linje med den hjälp som efterfrågas, säger han till TT.

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C):

Till TT säger hon att mer kan behöva göras, men vill samtidigt tona ned retoriken.

– Jag har inte någon information om att JAS-plan skulle vara efterfrågade här och nu och heller inte om andra insatser. I det här läget finns det alla skäl att understryka vikten av att vi agerar samfällt, eftertänksamt och solidariskt inom EU.

Jan Björklund, partiledare (FP):

FP-ledaren säger till TT att han är öppen för mer stöd till kampen mot IS.

– Sverige måste vara öppet för mer insatser, främst om det efterfrågas från världssamfundet.

FP vill inte precisera närmare vad för insatser som skulle kunna bli aktuella.

Karin Enström, utrikespolitisk talesperson (M):

– Sverige ska fortsätta bekämpa den internationella terrorismen. Det gör vi genom att delta i den internationella koalitionen. Vi har också gjort det genom att ge humanitär hjälp till Syrien och dess granländer

– Vi i Moderaterna tycker att Sverige ska vara beredda på att göra mer. Vi är beredda att stödja Frankrike inom ramen för Lissabonföredraget.

Är det att delta mer aktivt i striderna?

– Det är viktigt att den här typen av beslut fattas med politisk enighet. Vår syn är att vi är beredda på att göra mer men att det i dag är för tidigt att säga vad det kan vara. Det finns inga konkreta förslag att ta ställning till ännu.

Mattias Karlsson, gruppledare (SD):

– Ja, vi tycker att det behövs fler åtgärder för att bekämpa IS. Sverige bör höja tonläget inom FN för att säkerhetsrådet kan nå enighet kring hur IS ska bekämpas. Men vi vill också öka stödet till de befintliga styrkorna som Sverige redan ger, till de kurdiska styrkorna som bekämpar IS. Och vi överväger just nu om vi också bör stödja en kristen försvarsstyrka i Irak.– Man bör också göra mer på hemmaplan, till exempel ge Säkerhetspolisen ökad befogenhet för dataövervakning och personalförstärkning och vi vill också utreda möjligheten att återkalla medborgarskap för den som åker och strider för IS. Viktigt för oss är också en mer restriktiv invandringspolitik och hårdare id-kontroller vid gränsen.

Publicerad: