Grova angrepp på blåljuspersonal kan ge livstid

Regeringen vill skärpa straffen för angrepp på blåljuspersonal.

Grova brott ska kunna ge ända upp till livstids fängelse.

– Den som har till uppgift att hjälpa andra och rädda liv ska kunna sköta sitt arbete utan att bli störd, säger Morgan Johansson, justitieminister (S).

Statsminister Stefan Löfven, inrikesminister Mikael Damberg (S), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och rikspolischef Anders Thornberg besökte på fredagen polisutbildningen vid Södertörns högskola.

De träffade poliselever och höll dessutom en gemensam pressträff med betoning på satsningar för ökad trygghet.

Ska kraftsamla

Stefan Löfven slog fast att det är viktigt att hela samhället kraftsamlar mot brottsligheten och dess orsaker. Polisen ska få hjälp av såväl stat, kommuner och civilsamhälle som kyrkor och idrottsföreningar, var budskapet.

Men han menade också att det är av största vikt att se till att de som arbetar med att hjälpa och skydda själva kan vara trygga, som poliser, brandmän och ambulanspersonal.

Regeringen vill därför skärpa straffen och införa en ny brottskategori, blåljussabotage, för brott som går ut på att störa dessa verksamheter. Den som står i vägen, kastar sten eller på annat sätt förstör för den som arbetar ska i normalfallet kunna få fängelse i upp till fyra år.

För brott som bedöms vara av grov karaktär ska straffen kunna gå ända upp till 18 år eller livstid, men som minst två års fängelse.

Morgan Johansson poängterade att det är viktigt att markera mot brott mot blåljuspersonal.

– Samhället måste se strängt på sådan typ av kriminalitet, säger han.

– En utryckning som försenas kan få katastrofala följder.

De skärpta straffen för brottet ”blåljussabotage” föreslås börja gälla från den första januari 2020.

Fler poliser

Mikael Damberg påminde i sin tur om målet att polisens anställda ska öka med 10 000 personer till 2024. En plan för hur det ska gå till har presenterats av polismyndigheten.

– Det är en tillväxtresa som saknar motstycke, säger Damberg.

 

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publisert:

LÄS VIDARE