Coronapandemin

Nya riktlinjer: De kan väljas bort i intensivvården

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Multisjuka som bedöms ha svårt att klara intensivvård kan väljas bort.

Men om du är ung eller gammal, har barn eller inte ska inte spela någon roll.

Nya riktlinjer visar hur vården ska prioritera till följd av coronapandemin.

Virusutbrottet sätter press på sjukvården. Nya intensivvårdsplatser tas fram och personal utbildas över hela landet.

Samtidigt har diskussionen kring vem som ska prioriteras om resurserna börjar ta slut, kommit upp på dagordningen.

Det har fått Socialstyrelsen att ta fram ett nytt dokument: ”Prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”. I arbetet har både medicinska och filosofiska, etiska experter ingått.

De ska väljas bort

Socialstyrelsen slår fast att de nya riktlinjerna ska gälla först när behoven överstiger resurserna och andra möjligheter har uttömts, som fler intensivvårdsplatser.

– Det är viktigt att allmänheten känner till hur vården prioriterar, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Det första är att alla har ett lika värde, det innebär till exempel att vi inte prioriterar efter social ställning, om man har barn eller vad man har för yrke. Inte heller efter hur många år man har levt.

Den som i första hand ska få vård är den som förväntas klara den påfrestning som intensivvård innebär – och tros leva minst ett år därefter.

I andra hand människor med olika sjukdomar men som kan leva 6–12 månader framåt. Sist ska svårt sjuka med liten chans att överleva behandlas.

Sjukvårdspersonal utanför smittskyddskliniken vid Karolinska sjukhuset i Huddinge i Stockholm.

Starka och svaga kan väljas bort

Det innebär att många i grunden friska och starka kan väljas bort.

Men också personer med flera underliggande sjukdomar, till exempel i hjärta, lungor och njurar, som kan försvåra möjligheten att klara behandling i respirator.

– Multisjuklighet är en svår faktor. Om man inte kommer att klara av intensivvård, för det är väldigt krävande för kroppen, då ska man heller inte ges företräde till den, säger Lindén.

I dokumentet poängteras samtidigt att den som inte får intensivvård ska få annan vård.

Heidi Stensmyren.

Tvingas prioritera även i dag

Heidi Stensmyren, ordförande för fackliga organisationen Sveriges läkarförbund, slår fast att hennes medlemmar tvingas till tuffa prioriteringar redan i dag.

– Det är ett jobb som intensivvårdsläkare gör varje dag eftersom vi har så få intensivvårdsplatser i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg, säger hon.

Enligt Socialstyrelsen får inte saker som social status eller ålder avgöra vem som ska få intensivvård.

– Det väger vi ändå inte in i svensk hälso- och sjukvård, liksom vi inte väger in några diskrimineringsgrunder. Vi prioriterar utifrån om det är till gagn för patienten eller inte. Är det inte det så ska patienten inte intensivvårdas, säger hon.

Stensmyren är tveksam till vilken tyngd det nya dokumentet kommer att få i arbetet. Men hon är glad över att Socialstyrelsen trycker på att det är en stor press på den som ansvarar för prioriteringen och att det därför är viktigt med återhämtning och kollegialt stöd, att chefer får stöd och kan ge stöd i det professionella arbetet.

Thomas Lindén, avdelningschef på socialstyrelsen.

Oro för patienter

Att man också listar vilken annan typ av vård som ska prioriteras bort, ger hon tummen upp. Bland annat för att det kommer att göra bedömningarna likartade över Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Enligt Heidi Stensmyren oroas många medlemmar över vad som ska ske med övrig vård när pandemin börjar ta större del av resurserna.

– Många läkare är oroliga för att deras patienter inte ska få vård i tid, att den kommer att skjutas upp. Det är svårt nu när det är så stor osäkerhet kring när vi kan räkna med att komma i ett normalt läge igen.

 

ANNONS

Har du ångest, oro eller känner dig deppig? Prata med en psykolog online för trygga och säkra samtal. Ladda ner Mindler här.

Extern länk från Mindler

Läs mer

PODD Corona - oron för en andra våg ökar

I delar av Asien stålsätter man sig nu för en andra virusvåg, men - vad är det som förklarar att de här länderna nu drabbas igen - och vad kan vi lära av det? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Gäst är Jan Albert.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE

Fyra sätt: Så kan vi få ett vaccin mot corona

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Socialstyrelsen

Sjukvård