SD-politikerns krav: Gör det lagligt att döda inbrottstjuven

Vill införa amerikanska lagar i Sverige

SD-politikern vill utöka rätten att döda i självförsvar.

Inspirationen kommer från amerikanska ”Stand your ground”-lagen.

– Kan man inte längre lita på att polisen kan skydda en – då måste man acceptera att medborgarna gör det själva, säger Joakim Larsson.

Rätten till nödvärn ska diskuteras på Sverigedemokraternas landsdagar i helgen. Joakim Larsson, SD-ordförande i Tierp och politisk sakkunnig för partiet riksdagen, har skrivit en motion och har en tydlig åsikt:

Den som blir angripen ska inte behöva fly, den ska ha rätt att försvara sig.

Han anser att Sverige bör införa lagar liknande de amerikanska ”Stand your ground” och ”Castle doctrine”. I båda lagarna har den som angrips rätt att försvara sig genom att använda potentiellt dödligt våld.

– Jag vill undvika situationer där folk som försvarar sig själva blir dömda för våldsbrott i efterhand. Det är orimligt om man inte får stoppa inbrottstjuvar, säger Joakim Larsson.

Litar inte på polisen

Med dagens lagstiftning får personer använda våld för att försvara sig. Hur mycket våld man får ta beror på situationen, men i extrema fall kan dödligt våld accepteras.

Joakim Larsson anser dock att detta inte efterlevs. Domstolar är för stränga i sin tolkning när en person har rätt till nödvärn, menar han. Larsson anser också att medborgare inte längre kan lita på att polisen kommer om man utsätts för grov brottlighet.

Vill du göra det lättare för människor att bära vapen?

– Det är inte en del av det här förslaget, det här handlar om rätten att försvara sig, säger Larsson.

Vill se skarpa förslag

Han tillägger att det redan finns en laglig möjlighet att få vapenlicens för självförsvar, men att polisen är för dålig på att utfärda licenser. Han syftar på att ”skydd” står med som en anledning att bära vapen i vapenförordningen.

Sverigedemokraternas partistyrelse avslår Larssons motion med motiveringen att partiet redan driver frågan om att utreda en utökad nödvärnsrätt. Larsson tycker inte att en utredning räcker, han vill se skarpa förslag.

– Motioner som läggs på landsdagarna avslås i 99 procent av fallen, däremot kan de ligga till grund för en påbörjad debatt internt, säger han.

SD:s landsdagar hålls i Örebro torsdag till söndag.

Publisert:

LÄS VIDARE