”Dieselbilar äldre än 2014 kan förbjudas i stadskärnor från 2022"

avEmma Lindström, Jonathan Jeppsson

I morgon lägger regeringen fram sitt förslag om miljözoner.

Kommuner ges möjlighet att införa miljözoner enligt tre olika nivåer från 2020, erfar Aftonbladet.

Enligt en regeringskälla kommer dieselbilar äldre än 2014 års modell att kunna förbjudas från stadskärnor från 2022.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har beslutet föregåtts av en hård strid inom regeringskansliet.

Frågan har förhandlats ända upp på partiledarnivå.

Den avgörande frågan har handlat om äldre dieselbilar skulle tillåtas i stadskärnor eller inte.

Enligt vad Aftonbladet erfar ville S att dieselbilar helt skulle undantas, men så blir det inte. I stället förlängs utfasningstiden med ytterligare två år, från 2020 till 2022.

Transportstyrelsen hade föreslagit två nya zoner, men när regeringen nu går fram med ett förslag handlar det om tre.

Enligt vad SVT erfar kommer man i den den hårdast reglerade zonen bara att tillåta elfordon samt de mest miljövänliga gasbilarna. I zon 2 tillåts till att börja med även något äldre dieselbilar, men från 2022 kommer kommunerna att kunna förbjuda alla dieselbilar som är tillverkade före 2015.

Stockholm inför miljözoner

Stockholm stad har sedan tidigare planer på att införa zon 2. Redan i dag finns zon 1 i centrala delar av staden. 

– När transportstyrelsens förslag kom våren 2017 så yttrade vi i Stockholms stad oss om det och alla partier var eniga om att vi ska införa miljözoner, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholmsstad.

Om regeringens förslag går igenom kommer Stockholm stad att införa zon 2. Men först ska en politisk referensgrupp diskutera var miljözonerna ska gälla.

– Vad den ska fastställa är vilka områden. Det handlar inte om frågan om vi ska införa det utan det handlar om att reda ut vilka områden, säger Daniel Helldén.

Från Centerpartiets håll är man glad att regeringen nu lagt fram förslaget så att man kan gå vidare med miljözoner i Stockholms stad.

– Vi har väntat på att regeringen ska genomföra en lag. Hade man haft det tidigare hade man infört miljözoner för längesen, säger Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet Stockholm stad.

Hon säger också att det i nuläget är aktuellt med zon 2 i Stockholms innerstad, men att Centerpartiets vision i förlängningen är zon 3.

Oenighet i Göteborg

I Göteborg finns inga konkreta planer på miljözoner som påverkar privattrafikanter, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Shahbaz Khan.

– Vi vill inte att innerstaden i Göteborg ska vara exklusiv för de som har råd att köpa de bilar som krävs. Vi kommer behöva titta närmare på konsekvenserna för detta, säger Khan.

ARTIKELN HANDLAR OM