Fridolin: Det har skadat oss

1 av 6

avPär Karlsson

SAMHÄLLE

Flera tunga S-ministrar har sagt att asylinvandringen kommer att stramas åt ytterligare om antalet som söker sig till Sverige ökar rejält igen.

Men frågan splittrar regeringspartierna rejält – enligt Miljöpartiet är gränsen redan nådd.

– Vi ligger redan på lägstanivån av det som de internationella avtal som Sverige gått in i kräver, säger språkröret Gustav Fridolin (MP).

Den 24 november 2015 presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Åsa Romson (MP) en rad temporära åtgärder för att kraftigt minska antalet asylsökande till Sverige och sätta press på andra EU-länder att ta emot fler.

I MP:s valmanifest från 2014 står att man "aldrig kommer göra det svårare för människor att komma till Sverige". Romson hade tårar i ögonen på presskonferensen sa att hon hade svårt att tänka sig att hennes parti kunde gå med på fler åtgärder längre fram.

När nödbromsen lades i kom cirka 10 000 asylsökande per vecka. Den interna kritiken blev massiv och flera MP-företrädare krävde att partiet skulle lämna regeringen. Men de gröna blev kvar. Antalet asylsökande ligger i dag under tusen per vecka. Enligt Migrationsverkets nya prognos kommer mellan 70 000 och 140 000 personer i år. Enligt huvudscenariot blir de 100 000 personer.

Olika syn i regeringspartierna

Både finansminister Magdalena Andersson (S) och migrationsminister Morgan Johansson (S) sa omgående att den lägre nivån på 70 000 är på gränsen av vad Sverige klarar av. De var också tydliga med att det kommer komma fler åtgärder för att strama åt asylinvandringen om det behövs.

Men hos Miljöpartiet har man en helt annan syn, berättar språkröret Gustav Fridolin i en intervju med Aftonbladet.

– Jag upplever inte prognosen som uppseendeväckande. Så länge kriget i Syrien pågår och alldeles för många länder i Europa vill bolla ansvaret till någon annan, får Sverige en prognos att vi kommer att få ett stort flyktingmottagande. Det är något vi ska vara stolta över.

Står ditt parti bakom det som S-ministrarna sa, att det kan bli aktuellt med fler åtgärder?

– I betydelsen att fler länder i EU ska ta ansvar, ja. Men i det läge som vi är i nu kan inte hela den politiska debatten handla om så få människor som möjligt ska komma hit.

Men hur ser du på att de säger att vi måste styra det mot den lägre siffran och helst under den?

– Det kan man inte bestämma i förväg. När vi fattade beslut om de åtgärder som presenterades i november hade vi ett mottagande på 10 000 i veckan. Det har vi inga system för att klara. De här scenarierna, framför allt huvudscenariot på cirka 100 000 asylsökande, är inom ramen för det som migrationsministern tidigare konstaterat att vi kan klara av långsiktigt med rätt politik.

”Vi ligger redan på lägstanivån”

I höstas sa Morgan Johansson att Sverige måste ned till en nivå där det kommer mellan 1 000 och 2 000 personer i veckan för att mottagandet ska vara hållbart.

Men S-ministrarna säger att det måste vidtas fler åtgärder om det kommer för många?

– Vi måste vidta väldigt kraftiga åtgärder för att öppna vår arbetsmarknad, bygga nya bostäder och förstärka skolan. Men det vi presenterade i slutet av november innebar att vi inför ett regelverk som lägger sig på lägstanivån av det som de internationella avtal som Sverige gått in i och det som den internationella rätten kräver.

Så du utesluter helt fler åtgärder i Sverige för att minska antalet asylsökande som har möjlighet att komma till Sverige?

– Har man lagt sig på lägstanivån så ligger man på lägstanivån.

Ser du några scenarior där ni tvingas lämna regeringen på grund av det här?

– Nej, nu är vi här för att göra skillnad och göra jobbet. Då går man inte runt och tänker att man ska sluta.

Är du nöjd med resultatet av de åtgärder ni presenterade i november?

– Just nu pågår en strid inom EU och det går inte att utvärdera den här hösten förrän vi lyckats eller inte lyckats mana EU till ett gemensamt ansvar.

Hur mycket behöver kapaciteten för asylmottagandet byggas ut?

– I höstas hamnade vi i en kris, då våra system inte var var uppbyggda för att klara så många som kom. Vi måste lära av det som hände i höstas för att stå redo när människor tvingas fly.

I ert valmanifest 2014 stod det att ni aldrig skulle "göra det svårare för människor att komma till Sverige". Kan du se dina medlemmar och väljare i ögonen i dag?

– Ja, därför att politik måste handla om att i varje läge göra det man kan för att försöka förverkliga de politiska idéer man har. I den höst som vi kom till, när resten av EU svek, så gick det inte längre att bygga en politisk majoritet för att upprätthålla en mer human linje än det som de internationella reglerna stadgar.

Men ångrar du att ni skrev "vi kommer aldrig"?

– I valrörelsen var vi med och bidrog till en bild av politik som någonting enkelt. I regering blir det då vår uppgift att försöka förklara att det inte är enkelt. Men när det gäller just flyktingpolitiken har vi i varje läge gjort allt vi kan för att bygga en så bra politik som möjligt för människor på flykt.

Har det skadat er opinionsmässigt?

– Ja, det är jag övertygad om. Det här har varit en höst som ställt saker på sin spets. Men då blir det också mer viktigt än kanske någonsin tidigare att varna för vad som händer om rädslan tar över det politiska samtalet. Det är det jag är orolig för nu, att vi får ett starkt polariserat samtal som bara handlar om rädslan för att människor kommer hit.

Hur menar du?

– Vi har lyckats få ned ungdomsarbetslösheten, börjar få i gång bostadsbyggandet och ser hur en del av åtgärderna för skolan börjar bära effekt. Men det är som att det inte syns i det politiska samtalet och det formar inte vår bild av Sverige. Vi kan berätta om det här, men i slutändan handlar det om att människor måste uppleva och se det.

Ska träffas för partimöten

I maj samlas MP för kongress. Frågan om flyktingpolitiken kommer då att diskuteras. Men redan den 27 februari arrangerar partiet tre dialogkonferenser runt om i landet där partiets medlemmar ska få säga sitt om migrationspolitiken. Tanken är att idéer från den gröna rörelsen i slutändan ska hjälpa regeringen att bygga ut kapaciteten att ta emot asylsökande.

Räknar du med att bli utskälld?

– I det här jobbet jag har blir man utskälld ett par gånger per dag, även av partikamrater. Annars vore det väl inte ett fungerande politiskt parti utan någon sorts fanclub och någon sådan vill vi miljöpartister inte vara med i.

ARTIKELN HANDLAR OM