Alliansen: Förläng skolplikten för nyanlända

1 av 3
SAMHÄLLE

UPPSALA. Allianspartierna är överens om att skolplikten för nyanlända ska kunna förlängas över 16 års ålder.

Men hur länge har man inte bestämt.

– Man ska gå i skolan tills dess att man nått de grundläggande kunskaperna, säger Anna Kinberg Batra (M).

Alliansledarna gjorde i dag ett gemensamt utspel, under ett besök på en skola i Gottsunda utanför Uppsala. Det var den första gemensamma öppna aktiviteten för de fyra sedan maj förra året.

På sitt partiråd beslutade Liberalerna nyligen att man vill att skolplikten för nyanlända barn ska kunna förlängas – över 16 års ålder. I dag stod det klart att hela Alliansen nu står bakom L-förslaget, som främst riktar sig till de som kommer till Sverige vid 13-14-års ålder och har en bristfällig utbildning i bagaget.

Det är en del av vad de borgerliga partierna är överens om inför valet 2018.

– Det är för många som inte klarar skolan och det här är vägen in i svenska samhället. Då måste vi se till att man får bättre möjlighet att lära sig det man behöver, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

Vill se förlängd skolplikt för nyanlända

Liberalerna har sagt att skolplikten, efter samråd med rektorer och föräldrar, ska kunna förlängas från 16 år till 20 år. Men något liknande besked kom inte Alliansen med i dag. Man ska nu se över detaljer i förslaget.

– Man ska gå i skolan tills dess att man nått de grundläggande kunskaperna. Lärarna och rektorerna måste kunna se till att eleverna inte lämnar skolan innan man har tillräckliga kunskaper. Det är målet med detta gemensamma förslag.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning för att se över vad som kan göras för att hjälpa de många nyanlända elever som kommit till Sverige. Men enligt Alliansledarna är det inte tillräckligt.

L-ledaren Jan Björklund menar att dagens besked är viktigt.

– Det handlar om att förlänga skolplikten något eller några år. Sedan får vi återkomma exakt till hur det ska utformas.

Löser det problemet för de som har bristande utbildning med sig från sina tidigare hemländer?

– Det löser i varje fall en stor del av problemen. När elever kommer hit till Sverige när de är 13–15 år gamla förväntas de i dag nå den svenska grundskolans mål när de fyller 16 år. För många är det helt omöjligt. Svenska elever har ju haft 9 år på sig. En flicka som kommer från Afghanistan och är 15 år har kanske inte gått i skolan en enda dag.

Alliansledarna meddelade även att man är överens om flera andra reformer. Det handlade bland annat om att öka satsningen på förstelärare i utanförskapsområden och att införa aktivt skolval i Sverige. Man menar att det i dag är för få som aktivt deltar i det fria skolvalet och det vill man komma åt bland annat via informationskampanjer.

Fridolin: ”Ojämlikheten är stora problemet”

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) menar att Alliansen ”blandar bort korten” när de lägger stor vikt vid förlängd skolplikt.

– Den senaste Pisa-mätningen visar att resultaten ökar även för de nyanlända. Det riktiga problemet är borgerlighetens blinda fläck, att klyftorna ökade under deras tid. Det är det som påverkat resultaten negativt, säger han.

Fridolin säger samtidigt att det kan finnas anledning att förlänga skolplikten för nyanlända.

– Det är därför vi tillsatt utredningen och den presenteras inom kort. Men samtidigt har vi redan lagstiftat om att kunskaperna som de nyanlända har med sig ska kartläggas. Dessutom har vi också infört rätt till studievägledning. De två åtgärderna har sannolikt gjort att resultaten för de nyanlända ser bättre ut i dag.

Från regeringens håll menar man att det är ojämlikheten i samhället som måste brytas för att skolresultaten ska förbättras, för alla.

– Det är väldigt viktigt med nyanländas skolgång, men det är ojämlikheten som är det stora problemet.

LÄS OCKSÅ:

Väljarnas nya agenda – SD:s favoritfrågor
FAKTA: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många får stanna