18 remissinstanser – ingen kritiserade broschyrens tilltal

avJonathan Jeppsson

När Socialstyrelsen skickade ut broschyren om barnäktenskap på remiss till kommuner och myndigheter, var kritiken i flera fall hård.

Men ingen av remissinstanserna invände mot att man skulle rikta sig till den som är gift med ett barn.

– Det var ingen som reagerade på det under remissrundan. Vi fick inte in några synpunkter på det, säger Petra Rinman, enhetschef på Socialstyrelsen.

I förra veckan väckte Socialstyrelsens broschyr ”Information till dig som är gift med ett barn” stor uppmärksamhet.

Socialstyrelsen fick hård kritik, bland annat från flera politiker som menade att materialet hade en för ”glättig ton” och inte tillräckligt tydligt markerade mot barnäktenskap. Bland annat reagerade många mot formuleringar som att det är ”olämpligt att ni bor tillsammans”.

– Man tar sig för pannan. Det är en oacceptabel flathet i inställningen till barnäktenskap, sa Liberalernas partiledare Jan Björklund.

Man blir mållös, sa barn- och äldreminister Lena Hallengren.

Större material

Broschyren ingick som en del i ett större informationsmaterial, som var tänkt att gå ut till barn som är gifta, deras anhöriga, andra närstående och socialtjänsten. Men när kritikstormen blev för kraftig beslutade sig Socialstyrelsen för att dra in hela materialet.

Informationsmaterialet hade innan dess gått ut på remiss till 18 olika organisationer, myndigheter och kommuner. De flesta instanser var som helhet positiva till materialet.

”Är positiv till informationsmaterialet och dess utformning”, skrev Lomma kommun.

”Det är bra att det också finns information till make/maka samt föräldrar till barn som är gifta”, anförde Solna stad i sitt svar.

”Nämns inte en enda gång”

Men i remissvaren fanns också svidande kritik på flera viktiga punkter.

”RFSU önskar ett tydligare barnperspektiv”, skrev RFSU i sitt remissvar.

”Vi anser att ett material som riktar sig till barn som blivit gifta bör innehålla ett avsnitt med information som visar att Sverige förstår att hedersrelaterat förtryck och våld existerar. Det nämns inte en enda gång i materialet.”

Även Kristianstad kommun stämde in i den kritiken:

”Generellt bra och genomarbetat men det saknas en problematisering av skillnaden mellan en uppväxt i ett modernt, individualistiskt samhälle och ett traditionellt, kollektivt. (...) Texten, riktad till andra än barnet är vag på gränsen till uddlös. Informationen behöver vara tydlig, inklusive konsekvenser om den inte följs”, skrev man i sitt remissvar.

När broschyren uppmärksammades i medierna var det många som kritiserade såväl ordval som tilltal.

”Väntar bara på nästa del om könsstympning och formuleringen ’Om du planerar att könsstympa din dotter så är det olämpligt’”, skrev bland annat den profilerade rektorn för Sjumilaskolan i Göteborg, Hamid Zafar.

”Ingen reagerade”

Men ingen av remissinstanserna invände mot att man i materialet vände sig till den som var gift med ett barn.

– Det var ingen som reagerade på det under remissrundan. Vi fick inte in några synpunkter på det, säger Petra Rinman, enhetschef på Socialstyrelsen.

Den övriga kritiken från olika myndigheter och organisationer menar hon att Socialstyrelsen har tagit till sig.

– Vi har tagit till oss väldigt mycket av remissvaren. Det är därför som vi skickar ut dem. Sen är det viktigt att väga vad det är för synpunkter som kommer in – är det sakligt rätt att korrigera? Ger det något extra utifrån det syfte som vårt material? Men det är hela poängen med att gå ut med en remissrunda, säger Petra Rinmar.

ARTIKELN HANDLAR OM