Så tar Löfven strid mot lägre ingångslöner

Foto: Lotte Fernvall
Stefan Löfven

avPär Karlsson

SAMHÄLLE

Flera borgerliga partier kräver lagstiftning om inte arbetsmarknadens parter kan enas om sänkta ingångslöner för att fler ska få jobb.

Men statsminister Stefan Löfven (S) tar strid i frågan och söker stöd hos TCO och Saco.

– När den svenska modellen ifrågasätts från politiskt håll är det viktigt för mig att samla de som företräder modellen, säger han.

Foto: Foto: Björn Lindahl
TCO:s ordförande Eva Nordmark.

De senaste veckorna har frågan om ingångslönerna på arbetsmarknaden diskuterats flitigt. Tre av de fyra borgerliga partierna har, via olika förslag, krävt lagstiftning om inte parterna på arbetsmarknaden kommer överens om sänkta ingångslöner. L, KD och C menar att det är en mycket viktig åtgärd för att framför allt nyanlända ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb.

– De höga svenska ingångslönerna gör det svårt för lågutbildade att få jobb, har Jan Björklund (L) sagt till TT.

Liknande krav har också förts fram av både Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Löfven bjöd in TCO och Saco

Förslagen har mött kraftig kritik från LO. Och inte heller statsminister Stefan Löfven har något intresse av att gå samma väg. Han har sagt att han ska ta strid för den svenska modellen, där fack och arbetsgivare förhandlar fram lönerna på egen hand.

Ett steg i det handlar om att samla de som tycker samma sak även utanför LO-leden. Den senaste veckan har ordföranden för de fackliga centralorganisationerna för tjänstemän och akademiker, TCO och Saco, varit på besök för enskilda möten med Löfven på Rosenbad.

– När den svenska modellen ifrågasätts från politiskt håll är det viktigt för mig att samla de som företräder modellen, säger Stefan Löfven.

Enligt Löfven är man helt överens i frågan.

– Vi är överens med både TCO och Saco om att modellen bär in i framtiden och att vi bör fokusera på hur vi ska stärka och utveckla den i stället för att avveckla det som byggt Sverige starkt.

TCO:s ordförande Eva Nordmark besökte Löfven i förra veckan. Hon menar att debatten som förts de senaste veckorna har haft ett "olyckligt och högt tonläge".

– Jag tror det är viktigare att nå varandra i ett bredare samtal i stället, säger hon.

Nordmark säger att hon välkomnar att både Socialdemokraterna och Moderaterna varit tydliga med att lönebildningen inte ska vara en fråga för de politiska partierna.

– Det gör att jag känner mig trygg, säger hon.

Hon säger att man redan har varit beredda som fack att teckna avtal som ska underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden.

– Det handlar dels om yrkesintroduktionsavtal, studentmedarbetaraavtal och vi håller nu på med snabbspåren. Det är inte heller så att bara för att vi sänker lönerna så skulle det skapas massa nya jobb. Det handlar om vilka jobb som kan bli utförda och hur vi hjälps åt att stimulera fram dem.

”Politisk inblandning vore kontraproduktiv”

Saco:s ordförande Göran Arrius träffade Löfven under tisdagen.

– Saco:s ingång är att vi är helt övertygade om att det är arbetsmarknadens parter som är bäst skickade att sköta de här frågorna. En politisk inblandning vore kontraproduktiv, säger han.

Arrius betonar att parterna är snabbfotade.

– Vi kan anpassa oss efter de rådande omständigheterna. Om politikerna går in och börjar stifta lagar om de här frågorna så kommer det ta för lång tid, säger han.

Saco:s ordförande poängterar att det sällan är hans medlemmar som berörs när de lägsta ingångslönerna diskuteras.

– Men den principiella frågan är minst lika viktig för oss som för LO eller TCO.

Han vill också varna för att frågan om hur nyanlända ska få jobb förenklas allt för mycket.

– Nu är det ett stort fokus på ingångslöner. Men det finns en mängd olika frågeställningar som som ser olika ut för olika grupper som kommit hit.

ARTIKELN HANDLAR OM