Löfvens EU-besked: ”Det ska kosta”

SAMHÄLLE

UPPSALA. En gemensam lösning på flyktingfrågan inom EU verkar långt borta.

Statsminister Stefan Löfven (S) kräver att de länder som inte tar emot några flyktingar ska köras över och straffas ekonomiskt.

– Om man inte ställer upp och tar ansvar ska det kosta, säger han.

Den 17:e november arrangeras ett stort EU-toppmöte i Göteborg dit alla unionens stats- och regeringschefer samt en lång rad organisationer är inbjudna. Temat är ”rättvisa villkor och tillväxt”.

Tre veckor före mötet höll statsminister Stefan Löfven (S) ett linjetal inför studenter på Uppsala universitet om hur han ser på EU:s framtid.

Statsministern poängterade att han var är en kär EU-vän och talade mycket väl om det europeiska samarbetet som, enligt honom, varit en grogrund för både fred och ökat ekonomiskt välstånd för invånarna.

Men Löfven var samtidigt tydlig med att EU, som inom några år kommer att ha en medlemsstat mindre, i dag har stora problem och står inför ett vägskäl.

– Inom vissa EU-länder går utvecklingen stick i stäv med våra grundläggande värderingar. Vi har medlemsstater som vägrar att ta sin del av vårt gemensamma ansvar i flyktingpolitiken, sa Löfven.

”Måste ta oss i kragen”

Han lyfte också framväxten av både främlingsfientlighet och populism runt om i Europa.

– Vi som har politiskt ansvar för Europa måste ta oss i kragen och leverera bättre svar på dagens utmaningar.

Löfvens lösningar på problemet handlade bland annat om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, mer frihandel och hårdare dag mot dumpade löner på den inre marknaden. Han lyfte också fram Europas gemensamma historia och värderingar.

En av de frågor som EU:s medlemsstater har som svårast att lösa handlar om en gemensam migrationspolitik. Trots att det gått två år sedan den akuta flyktingkrisen 2015 och att flera uppgörelser om hur flyktingarna ska fördelas i länderna har resultatet blivit magert.

Vill straffa medlemsstater

Länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern har fortfarande inte visat något större intresse av att ta emot flyktingar alls.

Löfven själv ser frågan som den absolut största utmaningen för unionen. I sitt tal återkom han flera gånger till att länderna som inte ställer upp på de gemensamma åtagandena måste få betala ett pris och straffas ekonomiskt.

– Det är inte rimligt att man ska få samma finansiella stöd som man har i dag om man inte följer gemensamt fattade beslut och inte tar ansvar. Jag tycker att det är rimligt att om vi har en förening som fattar beslut, och man inte följer dem, så ska det kosta.

Löfven tycker också att EU, återigen, ska kunna köra över de länder som inte ställer upp genom så kallad kvalificerad majoritet.

ARTIKELN HANDLAR OM