Två personer utvisades till Nigeria – med varsitt chartrat plan

Av: Jonathan Jeppsson, Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Två personer utvisades till Lagos i Nigeria – med varsitt specialchartrat plan.

Utvisningarna, som skedde med två månaders mellanrum, kostade sammanlagt 1,4 miljoner kronor.

I en intern rapport från Kriminalvården riktas nu kritik mot att Polisen inte samordnar sina beställningar av kostsamma transporter – och att många plan flygs i onödan.

Samordningen har prioriterats bort av Polisen.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Miljoner kronor läggs varje år på att utvisa personer från Sverige i specialchartrade plan. Förra året uppgick kostnaden bara för planen till drygt 12 miljoner kronor – därutöver tillkommer kostnad för personal, hotell och liknande.

Men flera av resorna görs i onödan, eftersom polisen inte samordnar sina beställningar av resor.

Varje polisregion kan därför beställa olika resor till samma destination, ibland med bara några dagars mellanrum.

Aftonbladet har gått igenom samtliga chartrade utvisningar som Kriminalvården gjort under året. Vissa resor kostar över en halv miljon kronor – och då ingår inte kostnader för transportörernas löner, övernattningar, mat och andra utlägg. 

Chartrade plan – för 855 000

I materialet återkommer flera destinationer. Ett exempel är Lagos i Nigeria. I april utvisades en person i ett chartrat plan. Kostnaden var 855 000 kronor, bara för hyran av planet. Två månader senare utvisades en annan person till samma destination för 584 000 kronor. 

Mönstret är likadant även för 2016. Den 12 februari flögs en person med specialchartrat plan till Pristina. Kostnaden blev 151 900 kronor.

Bara sex dagar senare, den 16 februari, gick ett nytt specialchartrat plan från Natonella Transportenheten till Pristina. Fyra ur NTE:s personal fanns ombord, tillsammans med en klient som utvisas. Kostnaden den här gången blev 138 800 kronor.

Och så fortsätter det: Den 6 april 2016 går ett chartrat plan till Milano för 149 800 kronor – bara sex dagar senare skickas en klient på ett nytt plan till Milano för 70 7000 kr.

Den 11 augusti lyfter ett plan till Albanien för 120 000 kr – ombord finns en person som ska avvisas tillsammans med fyra ur personalen. Fem dagar senare lyfter nästa specialchartrade plan till Albanien, med samma bemanning – fyra ur personalen och en avvisad person.

Kritik i intern rapport

I en intern rapport från Kriminalvården riktas nu kritik mot att Polismyndigheten inte samordnar sina beställningar. Trots att bristerna påpekades redan 2014, har polisen valt att inte gå vidare med frågan.

”I dag beställer varje polisregion sina resor. Det innebär att flera beställningar av specialchartrade resor kan göras till samma destinationer under en månad utan att dessa samordnas. Samverkan mellan NTE och Polismyndigheten var ett av bristområdena som identifierades i internrevisionens granskning som genomfördes 2014”, står det i rapporten.

Rapportförfattarna nämner att vissa förbättringar skett, exempelvis att antalet inställda utvisningar har minskat kraftigt.

Men Johan Mellbring, chef för Nationella transportenheten på Kriminalvården, håller med om att det finns saker som kan förbättras.

– Polisen får svara för sig vad det gäller deras organisation. Deras beställningar kommer från regionerna, det är så det har varit uppbyggt.

”Vissa måste vi flyga ensamma”

Han menar att polisen och Kriminalvården tillsammans har en utvecklingspotential när det gäller minska kostnaderna.

– Varenda resa som ska till samma land kan vi inte samplanera, men förutsättningarna för att göra det skulle kunna öka. Men vissa klienter måste vi flyga ensamma av säkerhetsskäl. Vi kan inte vid alla resor förvänta oss att vi ska kunna samköra, så enkelt är det inte. Det är mer komplext än bara logistik.

Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen, berättar i ett mejl till Aftonbladet att inga pengar just nu är avsatta hos polisen för att samordna utvisningarna.

”All polisiär verksamhet handlar om prioriteringar, och av olika anledningar så har polisens planerade verkställighetssamordning blivit nedprioriterad. I nuläget finns inga prognoser för när en eventuell verkställighetssamordning kan vara på plats, men budgetmedel är inte avsatta för detta.”

Publicerad: