Ändrar i läroplanen för att stoppa könsuppdelad undervisning

SAMHÄLLE

Regeringen vill sätta stopp för könssegregerad undervisning i den svenska skolan.

Nu föreslår Skolverket att läroplanen ändras så att rektorernas och lärarnas ansvar blir tydligare.

– Det ska vara omöjligt att regelmässigt eller av slentrian hålla pojkar och flickor åtskilda, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Aftonbladet.

1 av 2 | Foto: TT
Gustaf Fridolin

I augusti förra året gav Skolinspektionen klartecken för könsuppdelade idrottslektioner vid den muslimska Al-Azharskolan i Stockholm. Under hösten kom liknande rapporter från flera andra skolor. Inspektionens beslut fick hård kritik och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) lovade att agera.

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att förtydliga läroplanen för att stoppa könssegregationen. Myndigheten har nu kommit med ett förslag på två nya skrivningar. De handlar om att tydliggöra ansvaret som ligger på lärarnas och rektorernas axlar.

Skolverket vill få in en formulering om att skolledare ska se till att ”utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet”, samt en annan om att lärare måste se till att ”planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet”.

”Går emot jämställdhetsuppdraget”

Utbildningsminister Gustav Fridolin anser att förändringarna är viktiga.

– Det ska vara omöjligt att regelmässigt eller av slentrian hålla pojkar och flickor åtskilda i skolan. Här görs det tydligt att lärarna som en del av jämställdhetsuppdraget har ansvar för att planera så att killar och tjejer jobbar ihop, säger han till Aftonbladet.

Fridolin fortsätter:

– Skiljer man killar och tjejer åt i ett helt ämne så ger man bilden av att det finns vissa saker som pojkar ska göra och andra som tjejer ska göra, och att det finns vissa saker som man inte kan göra ihop. Det går helt emot det jämställdhetsuppdrag som finns i läroplanen. 

Hur tror du att det här kommer tas emot ute i skolorna?

– Jag vet att det här är välkommet. Vi var många som blev förvånande när vi såg att det fanns en möjlig tolkning av det gamla läroplanen som gjorde att man kunde skilja pojkar och flickor åt.

Kan bli beslut i höst

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, menar dock att den befintliga läroplanen redan är tydlig på området.

– Det finns redan skrivningar om vilka värderingar man ska stå upp för som lärare. Men jag ser inget negativt i att förtydliga det, säger hon.

– En viktig aspekt här är dock att det finns många elever som inte definierar sig som varken tjej eller kille. Det måste vara tydligt att alla ska behandlas lika och att fördomar ska motverkas.

Regeringen har också öppnat för att förändra skollagen i syfte att ytterligare motverka könsuppdelning i skolverksamheten. Det arbetet är dock ännu i sin linda.

– Vi måste analysera vad det är i lagstiftningen som gjort att man ansett att könsuppdelad undervisning är möjlig. Men lagförändringar tar alltid längre tid. Det vi gör nu är ett sätt att snabbare komma åt problemet, säger Gustav Fridolin.

Regeringen planerar att fatta beslut om den nya läroplanen under nästa läsår.

ARTIKELN HANDLAR OM