Flyktingpolitik

”Tre av fyra ensamkommande som ålderstestats är över 18 år”

Av: 

Olof Svensson

SAMHÄLLE

Tre av fyra ensamkommande som hittills fått genomgå åldersbedömningar är över 18 år, enligt Rättsmedicinalverket.

Resultatet förvånar inte Migrationsverket.

– Hade samtliga ensamkommande genomgått en medicinsk åldersbedömning hade det sannolikt varit ett kraftigt överslag åt andra hållet, säger Daniel Salehi på Migrationsverket.

OBS! Personerna på bilden har inget med texten att göra.

Regeringen gav förra året Rättsmedicinalverket i uppdrag att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I dag meddelade myndigheten att de första bedömningarna är klara. Det handlar om 581 personer (563 män och 12 kvinnor) som har undersökts.

Av dem bedöms 76 procent (442 personer) vara över 18 år. 134 personer, det vill säga 23 procent, bedöms vara under 18 år.

I 5 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att undersökningen ”möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”.

Ann Lemne, utvecklingschef och projektledare för medicinska åldersbedömningar på Rättsmedicinalverket, säger att de inte gör någon värdering av resultatet.

– Vi skickar våra utlåtande till Migrationsverket. Nu tyckte vi att vi kommit upp i en så stor mängd att det fanns anledning att tala om hur resultatet såg ut, säger hon.

Svårt att säga om det är representativt

Rättsmedicinalverket har totalt fått in runt 4 200 beställningar från Migrationsverket om åldersbedömningar. Bedömningen görs genom två undersökningar, en röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Resultatet av undersökningen visar inte hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år.

Är urvalet representativt för hur det ser ut i stort?

– Det är svårt att säga. Vi kan inte göra den bedömningen utan det får visa sig framöver om det är representativt. Man måste kanske komma upp i en ännu större mängd.

Daniel Salehi, processledare på Migrationsverket, säger att resultatet var väntat. Ärenden som skickas till Rättsmedicinalverket är sådana där åldersfrågan behöver utredas.

– Hade samtliga ensamkommande genomgått en medicinsk åldersbedömning hade det sannolikt varit ett kraftigt överslag åt andra hållet. Den stora majoriteten hade visat sig vara under 18 år.

Att betrakta som en pusselbit

Just nu har Migrationsverket 15 500 öppna asylärenden som berör ensamkommande. Hur många av dem som ska genomgå åldersbedömning går inte att säga. Migrationsverket har sedan tidigare en prognos att mellan 3 000 och 14 000 personer ska testas. 4 000 har hittills skickats till Rättsmedicinalverket för bedömning. 

Resultatet av åldersbedömningen kommer nu utgöra en del i det som slutligen avgör hur gammal personen är. 

– Utlåtandet är att betrakta som en pusselbit i den utredningen som vi själva gör. Det fäller inte avgörandet i åldersfrågan. Vi gör alltid en samlad bevisvärdering. 

Finns en felmarginal

Åldersbedömningarna har fått kritik, främst för att de inte anses vara helt tillförlitliga. Enligt Ann Lemne finns det en felmarginal, framförallt om personen som testas ligger nära 18-årsåldern.

– Det är därför vi uttrycker oss i termer som ”det talar för” eller ”det talar möjligen för”. Om du är nära 18, kanske 17 och ett halvt finns det en risk att 10 procent bedöms vara över 18 fast de inte är det.

  • Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Statsminister Stefan Löfven, som är på de nordiska statsministrarnas informella möte i Norge, säger i en kommentar till TT:

– Vi visste inte förut vad det här skulle ge, men det är därför vi har den här möjligheten. Vi vill inte att man ska betraktas som barn om man är vuxen och vice versa.

Löfven: Grund för säkrare beslut

På frågan om han ser resultaten som ett belägg för att de som kritiserat myndigheter och regering för att vara naiva när det gäller godtagande av ålder säger Löfven:

– Nej, men däremot är det bra att kunna bestämma mer precist med den här möjligheten. Det finns en osäkerhet och det har vi varit fullt införstådda med, men frågan är på vilka grunder man ska avgöra det. Nu har vi en grund för myndigheterna att fatta säkrare beslut, det är bra, säger statsministern.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forssell tycker resultatet visar att det är viktigt att åldersbestämningarna är på plats.

– De borde varit på plats under flyktingkrisen och inte två år senare. Nu är det viktigt att de sker i en stor omfattning, så man hinner bedöma de tusentals personer där man anser att åldern är oklar, säger han.

Borde regeringen ha hanterat det här annorlunda?

– Jag kan ärligt säga att det är flera regeringar som borde hanterat det annorlunda. Åldersbedömningarna borde ha funnits även under alliansåren. När vi inledde vår migrationspolitiska förändring efter valet sa vi ganska omgående att vi måste få ett sådant här system på plats. Jag tycker det dröjt onödigt länge.

Johan Forssell vill också se en skärpning av reglerna så att de som vägrar att låta sig åldersbedömas automatiskt räknas som vuxen.

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingpolitik

Migrationsverket

Rättsmedicinalverket

Regeringen