Terrorattacken i Stockholm

AKB: ”Det ska vara skillnad på ja och nej”

avKenan Habul, Olof Svensson

Aftonbladet frågade några partiledare och ministrar hur de reagerar på att Rakhmat Akilov inte kunde utvisas – och vilka åtgärder de vill se.

Foto: Marcus Ericsson
Jimmie Åkesson, SD, och Anna Kinberg Batra, M.

Anna Kinberg Batra (M)

Hur ser du på att 39-åringen inte utvisades från Sverige trots att det fanns ett beslut om det?

– Det är problematiskt. Han var också känd av Säpo sedan tidigare. Det ska vara skillnad på ja och nej. Har man fått nej så ska man lämna Sverige.

Det finns 10 000 personer som ska utvisas men som polisen inte hittar. Vad måste göras mer konkret för att de besluten ska verkställas?

– Det handlar om att polisen ska kunna verkställa beslut. Nu görs färre än hälften polisinsatser mot för bara några år sedan. Då får vi se till att poliser har tillräckligt med resurser och kan prioritera. Jag är övertygad om att vi behöver fler poliser. De ska bli över 25 000.

Annie Lööf (C)

Hur ser du på att 39-åringen inte utvisades från Sverige trots att det fanns ett beslut om det?

– Det är i grunden helt oacceptabelt. Vi har reglerad invandring i Sverige. Får man bifall ska man få stanna, får man avslag ska vi ha de resurser till myndigheterna så att avvisning blir möjlig.

Det finns 10 000 personer som ska utvisas men som polisen inte hittar. Vad måste göras mer konkret för att de besluten ska verkställas?

– Det verkar i mångt och mycket vara en pengafråga och en fråga om resursbrist. Även personella resurser, att man inte har tillräckligt med människor för att kunna möjliggöra för en avvisning. Nu behöver vi sätta oss ner tillsammans med myndigheterna och se vad det finns för konkreta förslag.

Jimmie Åkesson (SD)

Hur ser du på att 39-åringen inte utvisades från Sverige trots att det fanns ett beslut om det?

– Det är en praktskandal om det är så. Vi har sett hur antalet inre gränskontroller har minskat väldigt kraftigt sedan debatten om inre gränskontroll rasade för några år sedan. En halvering av antalet kontroller. Det här enskilda dådet hade kanske kunnat förhindras om man prioriterat de åtgärder som vi föreslagit år efter år, det vet man inte, men det är möjligt.

Det finns 10 000 personer som ska utvisas men som polisen inte hittar. Vad måste göras mer konkret för att de besluten ska verkställas?

– Vi föreslår kraftigt ökade resurser till polisen och vi ser gärna att man använder dem för öka inre utlänningskontroller. Vi ska förvara i de fall där det finns en risk där personen avviker, och det är ju uppenbart i 10 000-15 000 fall. Vad som är praktiskt möjligt kan inte jag svara på men det är orimligt att vi har potentiella terrorister som avviker och försvinner. 

Anders Ygeman (S)

Hur ser du på att 39-åringen inte utvisades från Sverige trots att det fanns ett beslut om det?

– Det är självklart så att den som saknar asylskäl och skyddsbehov, den ska återvända.

Det finns 10 000 personer som ska utvisas men som polisen inte hittar. Vad måste göras mer konkret för att de besluten ska verkställas?

– Öka resursen till polisen, skärpa lagstiftningen. Vi har redan skärpt lagstiftningen på flera områden. Vi har dragit in dagersättning för dem som saknar rätt att vistas i landet, vi har dragit in boendet för dem som saknar rätt att vara i landet. Nu går vi vidare med möjligheter med arbetskontroller, för att på det sättet dra undan benen för dem som anställer illegal arbetskraft.

Morgan Johansson (S)

Hur ser du på att 39-åringen inte utvisades från Sverige trots att det fanns ett beslut om det?

– Det är för tidigt att dra några slutsatser av det fallet. Vår grundhållning måste vara att ett nej, ett avslag, innebär att man måste lämna Sverige. Och vi har möjligheter till det, antingen frivilligt eller med tvång. Varför det inte har skett i det här fallet, det är svårt för mig att uttala mig om.

Det finns 10 000 personer som ska utvisas men som polisen inte hittar. Vad måste göras mer konkret för att de besluten ska verkställas?

– Vi har vidtagit åtgärder för att öka återvändandet, bland annat fler förvarsplatser som vi nu har fyllt nästan alla. Men vi kommer att gå vidare med det som vi kallar arbetsplatsinspektioner. Vi måste öka återvändandet helt enkelt, som visserligen ökade med 50 procent förra året, men vi måste göra betydligt mer det kommande året.