80 personer kom åt hemlig svensk information – rör skydd mot terrorism

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Ett 80-tal personer utan svensk säkerhetsklassning har haft tillgång till Transportstyrelsens it-system i drygt två år.

Alla hemliga uppgifter anses därmed röjda, enligt myndighetens egen utredning.

– Rent generellt kan jag säga att det i så fall handlar om uppgifter som rör rikets säkerhet och försvaret mot terrorism, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör.

På tisdagen presenterade Transportstyrelsen sin rapport till regeringen om it-skandalen.

Skandalen har handlat om att känsliga uppgifter ur bland annat körkorts- och fordonsregistret har legat öppna för obehöriga under tidsperioden maj 2015 till oktober 2017, och hanterats av privata it-bolaget IBM utomlands.

Rikets säkerhet och terrorism

I sin rapport till regeringen konstaterar Transportstyrelsen att samtliga hemliga uppgifter ”i formell mening” måste anses röjda.

Jonas Bjelfvenstam, tillträdde som generaldirektör på Transportstyrelsen efter skandalen. Tillsammans med ställföreträdande generaldirektören Ingrid Cherfils presenterade han vad myndigheten kommit fram till i sitt svar till regeringen.

Säkerhetsklassade uppgifter anses ”formellt röjda”, vilken typ av uppgifter kan det handla om?

– Säkerhetsklassade uppgifter är per definition hemliga, så om jag berättade det skulle de inte längre vara det, och då hade jag begått ett lagbrott. Men rent generellt kan jag säga att det i så fall handlar om uppgifter som rör rikets säkerhet och försvaret mot terrorism, säger Bjelfvenstam.

Utländska it-tekniker

Tidigare har det sagts att ett 20-tal personer kan ha haft åtkomst till hemliga uppgifter i Transportstyrelsens it-system. Men myndighetens utredning visar att det varit så många som cirka 80 personer, it-tekniker hos IBM:s systerbolag i Ungern, Serbien, Rumänien och Tjeckien, som kommit åt merparten av systemen och datan.

Enligt Bjelfvenstam finns dock inga indikationer på att uppgifterna har hamnat i orätta händer.

– Vi har inte fått några indikationer på att uppgifterna spridits till någon som har missbrukat, säger han.

Och slår därefter fast att de som hanterat uppgifterna är högt utbildade it-tekniker som säkerhetsprövats av IBM, dock inte enligt svensk lagstiftning.

Andra myndigheter kan ha skadats

I rapporten konstateras också att även andra myndigheter kan ha påverkats av läckaget på Transportstyrelsen.

– Det vi säger i rapporten är att man måste göra betydande arbetsinsatser på en del myndigheter för att ställa till rätta den skada som det här röjandet i formell mening har inneburit, säger Bjelfvenstam.

Transportstyrelsen har sedan skandalen avslöjades skärpt sina rutiner och kommer att fortsätta arbeta för att höja kunskapen om säkerhetsfrågor inom myndigheten. I dag hanteras it-frågorna enbart av svensk säkerhetsklassad personal.


För fler politik- och samhällsnyheter, följ @Aftonbladet Samhälle på Facebook.

Publicerad: