Blåljussabotage föreslås bli nytt brott

1 av 3
SAMHÄLLE

Brottet blåljussabotage ska föras in i lagstiftningen, föreslår regeringens utredare, riksåklagare Anders Perklev.

– Det handlar om att man med våld eller hot eller på annat sätt hindrar att blåljuspersonal kommer fram, säger han.

Förslaget presenterades vid en pressträff i Rosenbad, och bakgrunden är att stenkastning, våld och skadegörelse riktats mot polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst och väckt stor uppmärksamhet och upprördhet de senaste åren.

Förslaget är att blåljussabotage ska kunna ge fängelse i högst fyra år för brott av normalgraden. Även skadegörelse mot bland annat polisbilar, ambulanser och annan utrustning ska ingå i brottet blåsljussabotage.

Skärpta straff

Perklev föreslår också att straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps. Minimistraffet höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Maximistraffet höjs från fängelse i fyra år till sex års fängelse, enligt förslaget.

Foto: Jerker Ivarsson
Justitieminister Morgan Johansson tar emot Blåljusutredningen av Riksåklagare Anders Perklev.

Med hjälp av förslagen kan man uttrycka hur allvarligt samhället ser på gärningen, och det ger också ökade utredningsmöjligheter, enligt utredaren.

– På det här sättet ger man också en signal till rättsväsendet att bekämpa den här brottstypen, säger Anders Perklev.

Fegast av allt

– Att ge sig på den som räddar liv och jobbar med att upprätthålla tryggheten är något av det fegaste man kan göra. Det måste få rejäla konsekvenser och straff, säger justitieminister Morgan Johansson (S) vid pressträffen där delbetänkandet presenteras.

Utredaren Anders Perklev berättar att man under arbetet med utredningen bland annat gått igenom lagstiftning och domar, haft möten med myndigheter, fackförbund och gjort studiebesök hos bland annat polisen på Järvafältet och i Rosengård. Slutsatsen är att det i stor omfattning förekommer stenkastning, våld och hot mot räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård i de utsatta områdena. Han drar också upp hoten mot personal på akutmottagningar.

– Det här speglar lite en generell utveckling i samhället, att man är mindre benägen att acceptera ett nej, säger Anders Perklev och syftar på exempelvis när anhöriga inte godtar prioriteringarna på akuten.

Ett tredje förslag är att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen "ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en person på grund av dennes arbete", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Därför ökar antalet brott i Sverige 00:43
ARTIKELN HANDLAR OM

Brott