”Lampbyte sparar energi motsvarande 250 kolkraftverk”

Energiminister Baylan: Enkel och konkret åtgärd

Fimpa glödlampan och tänd på led i stället.

Nu tar Sverige täten för en ny internationell klimatutmaning för miljövänlig belysning – ett initiativ som bland annat möbeljätten Ikea ställer sig bakom.

– Att byta lampor är en enkel och konkret åtgärd som kan spara motsvarande den energi som 250 kolkraftverk producerar, säger energiminister Ibrahim Baylan.

På klimattoppmötet i Paris i dag kommer det globala klimatinitiativet "Global Lighting Challenge" först se dagens ljus. Utmaningen ska presenteras av Sverige och Indien.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) är hedrad över uppdraget och ser det som ett bevis för Sveriges goda anseende i klimatfrågan.

– Jag brukar säga att Sverige och de övriga nordiska länderna är 25 år före de flesta andra i de här frågorna. Jag skulle gärna se att vi kan exportera den stora kunskap vi har till andra länder, säger han.

Motsvarar hela Tysklands utsläpp

Bakom lamp-utmaningen står Sverige och tolv andra länder inom gruppen Clean Energy Ministerial, CEM. Målet är att minska utsläppen genom att få ut tio miljarder energieffektiva lampor på världens marknader de närmaste åren. Förhoppningen från initiativtagarna är att fler länder ska vilja ansluta sig framöver.

Enligt "Global Lighting Challenge" finns mycket energi att spara globalt genom att byta belysningstyp från glödlampor till led-lampor. Totalt utgör belysningen 15 procent av världens elanvändning i dag.

– Vi vill visa att alla kan bidra till att minska utsläppen genom energiomställning. Genom att byta ut de traditionella lamporna mot led-teknik kan man halvera sin elåtgång. Det är en enkel åtgärd som kan förbättra människors liv och också ge ljus där det i dag inte finns något, säger Baylan.

Enligt energiministern ligger Sverige redan i framkant när det kommer till belysning. Men han hoppas att "Global Lighting Challenge" ska inspirera till ytterligare omställning där kommuner, landsting, regioner, hotellkedjor och andra tänkbara aktörer ska vilja delta.

– Lyckas vi med det här, vilket jag har stora förhoppningar om eftersom nästan alla världens stora länder är med, så skulle det spara motsvarande hela Tysklands klimatutsläpp och Tyskland är ju världens femte största ekonomi, så det är inga små summor vi talar om. Det motsvarar ungefär 250 kolkraftverks totala energiframställning.

”Redan bytt till led”

Just nu är världens politiker samlade vid klimattoppmötet i Paris där man väger formuleringar om utsläpp på guldvåg i en förhoppning om att enas om ett rättsligt bindande globalt avtal som ska hålla jordens uppvärmning nere under två grader. Frågorna som rör minskad användning av fossila energikällor som kol och olja och i stället övergå till förnybart som vind och sol är tekniska och kan vara svåra att ta till sig. Med lamp-utmaningen hoppas man få ned klimatfrågan på en mer begriplig nivå, där alla kan bidra.

Med utmaningen i ryggen, kommer du själv att byta ut dina glödlampor mot led?

– De allra flesta lampor i mitt hushåll är redan utbytta till led-lampor, framförallt tack vare min hustru som är den mest teknikintresserade i vår familj, säger Ibrahim Baylan.

Ikea ställer sig bakom utmaningen

Även möbeljätten Ikea kommer att delta i måndagens evenemang, som första företag i världen.

Steve Howard, hållbarhetschef på Ikea-koncernen, framhåller att människor väljer miljövänligt om produkterna är prisvärda och har fördelar.

– Led-belysning är ett bra exempel, de varar upp till 20 år och förbrukar 85 procent mindre energi än glödlampor, säger han.

– När hushållens elräkningar fortsätter att stiga och den globala energiförbrukningen ökar har övergången till led-belysning stor inverkan. I september bytte vi ut hela vårt belysningssortiment till led. Vi tror på målen som Global Lighting Challenge satt upp om att göra energibesparande och högkvalitativ belysning tillgängliga för så många människor som möjligt.

EU-länderna har gemensamt beslutat att stegvis fasa ut glödlampor till förmån för mer energieffektiva lampor. De glödlampor som redan finns får användas tills de slocknar och affärer får sälja slut på de lampor man har.

Publisert:

LÄS VIDARE