SSU-krav på regeringen: Höj skatten för välfärdens skull

avAnette Holmqvist

1 av 3 | Foto: Lotte Fernvall
Magdalena Andersson, finansminister (S)

Nu pressar också Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU på för att regeringen ska höja skatter – för att betala flyktingkrisen.

Man vill se en välfärdsgaranti för landets kommuner där vård, skola och omsorg säkras.

– Öppenhet och solidaritet ska inte stå mot andra viktiga investeringsbehov, säger Philip Botström, SSU:s ordförande.

Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson har slagit fast att Sverige ska bekosta flyktingkrisen främst genom att spara och låna. Men det är ett besked som får mothugg.

I går kunde Aftonbladet berätta om kommunalråd som istället vill se höjda skatter, en linje som nu alltså också SSU ansluter sig till.

Mer pengar till kommunerna

Ungdomsförbundet pressar på för att regeringen ska garantera pengar i form av höjda statsbidrag till kommunerna de närmaste åren. Kommunerna drar ett stort lass i den pågående krisen och många vittnar om en mycket ansträngd situation.

– Kommunerna får extra pengar för i år, och det är bra. Men vi vill att regeringen ska garantera att de klarar vård, skola och omsorg framåt. Människor ska inte behöva känna att vår öppenhet och solidaritet står mot andra viktiga välfärdsinvesteringar, säger Philip Botström.

– Regeringen måste visa att vi både kan ta ett stort ansvar och också satsa på de saker som vi gick till val på.

Föreslår också akuta åtgärder

Men SSU vill också se en rad åtgärder i den akuta situation som nu råder. Det handlar både om att avlasta kommuner som tar ett stort ansvar och att underlätta bostadsbyggande och reformera asylsökandes möjlighet att ordna eget boende, Ebo-lagen.

– Vi vill se tydligare krav på familjeanknytning. Och vi vill också att de kommuner som inte har någon bostadsbrist ska erbjuda asylsökande bostäder, säger Botström.

Förslagen från SSU kommer att utökas med fler. Ungdomsförbundet tillsätter i dag en skuggrupp som ska jobba fram fler förslag för hur flyktingmottagande och etablering av nyanlända kan förbättras.

ARTIKELN HANDLAR OM