Lövin: Politik handlar inte bara om opinionssiffror

SAMHÄLLE

Sommartalade i Avesta i dag

1 av 3

AVESTA. Miljöpartiet tänker ta strid för kortare arbetstid framöver.

Det framhöll Isabella Lövin i sitt första sommartal som språkrör.

– Vi vill se en 35 timmars vecka i ett första steg, det här är en diskussion vi tycker tiden är mogen för nu, säger hon.

Miljöpartiets Isabella Lövin valde Markusparken i Avesta för sitt första sommartal som språkrör. Hon har sina rötter på orten.

Hennes regeringskollega, försvarsminister Peter Hultqvist (S)också han från Dalarna, följde talet från första bänk.

Isabella Lövin framhöll i talet att det är av största vikt med en diskussion om arbetslivet i Sverige. Hon menade att många människor har det bra, utan att må bra och att människor vill ha tid att leva snarare än mer pengar.

Vill sänka arbetstiden

Som ett led i minskad stress och sänkta sjukskrivningstal vill hon därför se en diskussion om sänkt arbetstid framöver.

– Vi vill se en 35 timmars vecka i ett första steg, det här är en diskussion vi tycker tiden är mogen för nu, säger hon.

Frågan kan komma att skapa konflikter i regeringen då statsminister Stefan Löfven (S) snarare brukar framhålla vikten av fler arbetade timmar i Sverige. Men Isabella Lövin framhåller att regeringspartierna är överens om att det krävs åtgärder för att minska antalet sjukskrivna.

– Vi har en samsyn om att vi måste få ned sjukskrivningstalen och att se till att få människor i arbete. Det kan innebära att vi delar på jobben och på så sätt får in fler människor i arbetslivet.

Isabella Lövin framhåller att ett första steg mot en arbetstidsförkortning kan vara att låta en utredning titta på eventuella effekter av ett sådant förslag.

Budgetpengar till klimatet

Isabella Lövin hade också med sig en budgetnyhet till talet - att regeringen utökar satsningen på Klimatklivet med 100 miljoner kronor mer per år. Pengarna ska gå till lokala och regionala initiativ som laddstolpar och ökad produktion av biogas.

– Klimatklivet möjliggör för lokala klimatinitiativ, så att Sverige i grunden kan ställa om till ett hållbart energisystem, säger Lövin.

Klimatklivet har nu 700 miljoner kr per år att fördela och satsningen förlängs också två år till 2020.

MP menar att investeringarnas effekt årligen förväntas minska utsläppen med lika mycket som om "29 000 bensindrivna bilar åker ett varv runt jorden".

Turbulent tid

I en opinionsundersökning från Aftonbladet/Inizio från i fredags, fick Miljöpartiet 3,2 procent och skulle om det vore val i dag åka ur riksdagen.

Detta efter en krisartad vår, där ministrar avgått och ett språkrör bytts ut.

Isabella Lövin nämnde den turbulenta tiden i sitt första sommartal.

– Vi har haft två tuffa år, våra första i regeringen – ja. Men vi har gjort skillnad.

– Politik handlar inte bara om kortsiktiga segrar och opinionssiffror, det handlar om att förändra samhället i grunden, att jobba konsekvent och uthålligt med en vision. Steg för steg, lagförslag för lagförslag.

ARTIKELN HANDLAR OM