Vill köra över domstol om sommargästers hemtjänst

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Falkenberg får inte neka sommargäster hemtjänst under coronapandemin, slår Förvaltningsrätten i Göteborg fast.

Riksdagsledamoten Hans Hoff (S) vill nu att Stefan Löfven och regeringen kör över domstolen.

– Det handlar om att minska smittspridningen i de absolut mest utsatta och skyddsvärda grupperna, säger han.

Falkenberg i Halland nekade sommargäster från andra kommuner, till exempel Stockholm och Göteborg, hemtjänst under coronapandemin. Ett 60-tal andra kommuner som också lockar många sommargäster ville göra likadant.

Detta eftersom hemtjänsten redan är hårt belastad och att man vill minska risken för smittspridning genom att dra ned på användningen av oerfaren personal.

Får inte neka

Men besluten har mött hårt motstånd och i Falkenberg valde en privatperson att överklaga. Och i går stod det alltså klart att Förvaltningsrätten i Göteborg ger privatpersonen rätt, vilket innebär att Falkenberg måste riva upp sitt beslut.

Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Falkenberg, är besviken.

Han slår fast att man läst domen och nu överväger om man ska gå vidare i ärendet och överklaga.

– Situationen kommer att bli ohållbar, vi är redan hårt ansatta med hög personalfrånvaro och kan inte garantera att vi har möjlighet att klara detta när sommarsäsongen kommer, säger han.

Svensson uppmanar nu riksdag och regering att ingripa.

– Det handlar om ett 60 tal kommuner som riskerar att få in nya brukare i äldreomsorgen under en eventuell annalkande sjukdomstopp. Vi gör vad vi kan för att skydda vårdtagarna och så kan inte sommargäster avstå från att vara i sommarstugan under några veckor. Vi har ansvar för att utföra både hemtjänst och hemsjukvård och det är omfattande sjukvård om någon i riskgruppen får corona.

Svensson anser att det i grunden handlar om civilkurage, att den som behöver hemtjänst i år avstår från att resa till sommarstugan.

– Tyvärr följs inte detta och vi har redan nekat fem fall, säger han.

Riksdagsledamoten Hans Hoff (S). Arkivbild.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT
Riksdagsledamoten Hans Hoff (S). Arkivbild.

Uppmanar regeringen att ingripa

Riksdagsledamoten Hans Hoff, som är hemmahörande i just Halland, har hörsammat önskemålet.

Han lämnar i dag in en skriftlig fråga i riksdagen där han uppmanar regeringen att agera. Detta med stöd av den speciallagstiftning som gäller under coronapandemin och som syftar till att kunna genomföra åtgärder som minskar smittspridningen.

”Jag anser att den situation som ett 60-tal kommuner de kommande månaderna kommer att befinna sig i motiverar regeringen att genom särskild föreskrift temporärt beslutar om kommuners rätt att neka hemtjänst för boende i andra kommuner”, skriver Hoff.

Aftonbladet har talat med Hans Hoff, som poängterar att åtgärden att neka sommargäster hemtjänst naturligtvis enbart ska gälla tillfälligt under den pågående pandemin.

Han framhåller att Folkhälsomyndigheten avråder från alla resor som inte är nödvändiga och att en stor del av den svenska coronastrategin går ut på att skydda de äldsta medborgarna.

– Jag tycker att regeringen borde använda den föreskrift som finns för att temporärt begränsa enskildas rätt till hemtjänst i andra kommuner än hemkommunen. Just mot bakgrund av att det finns lite personal, eftersom alla uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom, och att man inte ska resa över landet. Dessutom att det här handlar om personer som är i riskzonen för smittan, säger Hoff.

Foto: Jessica Gow/TT

Utdrag ur Förvaltningsrättens dom:

”Kommunen har, med hänvisning till rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av covid-19 i Sverige, beslutat att socialförvaltningen inte ska verkställa bosättningskommunens beslut om stöd och hjälp enligt SoL.

Annorlunda uttryckt innebär kommunens beslut att man bestämt sig för att inte fullgöra den skyldighet som kommunen har enligt 2 a kap. 6 § SoL. Förvaltningsrätten konstaterar att en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller inte. Oavsett skälen för kommunens beslut, strider det mot lag och ska därför upphävas.”

Publicerad:

LÄS VIDARE