Socialstyrelsen kräver svar från PRO – öppnar ärende

SAMHÄLLE

Socialstyrelsen kräver att PRO förklarar varför de uppgett falska medlemssiffror.

Pensionärsorganisationen kan dessutom bli återbetalningsskyldig.

– Har de gjort det med flit kanske det blir ett polisärende. Men så länge vi inte har kommunicerat med organisationen vet vi inte, säger Frida Azadi på Socialstyrelsen.

1 av 3 | Foto: TT

PRO har skickat in fel uppgifter till Socialstyrelsen, vilket gjort att de fått mer statligt bidrag än vad de egentligen är berättigade till.

I stället för att redovisa antalet fysiska medlemmar har organisationen redovisat antal medlemskap. Under 2016 var skillnaden 23 719 medlemmar - vilket innebär 192 000 kronor.

Hur länge PRO skickat in fel uppgifter är inte klarlagt, men organisationen säger till Aftonbladet att det är ”under lång tid”.

Framgår klart och tydligt

Efter Aftonbladets granskning har Socialstyrelsen, som betalar ut statsbidraget, öppnat ett ärende och begärt in uppgifter från PRO. Handläggaren Frida Azadi säger att det också med all säkerhet kommer att inledas en formell utredning.

Enligt henne är reglerna för verksamhetsbidrag tydliga.

– I förordningen och på ansökningsblanketten står det antal medlemmar. Det står inte antal medlemskap. Det framgår klart och tydligt, säger hon.

PRO förklarar sin redovisning med att medlemmar kan vara anslutna i flera olika distrikt. Men dubbelanslutna medlemmar ska inte ha dubbelt bidrag.

– Medlemmarna ska räknas en gång, oavsett hur många medlemsavgifter de betalar eller hur många föreningar de är med i, säger Frida Azadi.

Kan bli polisärende

Kort efter att Aftonbladet intervjuat PRO:s ordförande Christina Tallberg om medlemsantalet kontaktar PRO själv Socialstyrelsen och ber om ett möte. Frida Azadi ber dem då att skicka in fullständiga uppgifter tio år tillbaka i tiden.

Hur mycket pengar kan det handla om som de fått för mycket?
– Det vet vi inte, vi har bett dem att komma in med redovisning.

Vad kan det få för konsekvenser?

– I värsta fall kan de bli återbetalningsskyldiga.

PRO har ett par veckor på sig att komma in med uppgifterna. Sedan ska Socialstyrelsen ta ställning till vad som blir nästa steg.

Kan polisen kopplas in?

– Om det framgår att de gjort det med flit, då kanske det blir ett polisärende, men det vet vi inte i dag. Så länge vi inte har kommunicerat med organisationen vet vi inte hur det blir, säger Frida Azadi.

Så försökte PRO sopa igen spåren 01:12
FAKTA

Tipsa Samhällsredaktionen

Vad vill att du att vi granskar?

Mejla oss på: [email protected]

FAKTA

PRO

PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. De har under lång tid hävdat att medlemsantalet är 400 000. Antalet har nämnts i flera av organisationens årsredovisningar, på deras hemsida och på Wikipedia. Men siffran anger antal medlemskap och inte antalet fysiska medlemmar.

Aftonbladet har utgått från den totala medlemsintäkten som står angivet i årsredovisningarna och delat summan på priset det kostar för att vara med i riksorganisationen.

Exempel: 2016 fick PRO 58 845 069 kronor från medlemsavgifterna. Delat på 170 (som alla medlemmar i riksorganisationen betalar) blir det 346 147 stycken. Till Socialstyrelsen har PRO dock uppgett 383 565.

PRO har historiskt tät koppling till Socialdemokraterna. De är med i Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Organisationens eget lotteri, Trippelskrapet, är en del av Kombispel, som ägs av SSU och Socialdemokraterna. När PRO höll sin kongress 2015 var Stefan Löfven gästtalare. De tre som sitter högst uppe i PRO-toppen är alla före detta socialdemokratiska politiker.

1 av 3 | Foto: Stefan Jerrevång
Förbundssekreteraren Johanna Hållén