Sjuka lärare uppmanas säga upp sig – trots lärarbrist

Försäkringskassans allt hårdare tolkningar slår hårt mot sjuka lärare.

Den som varit sjukskriven 180 dagar uppmanas säga upp sig – och söka andra jobb.

– Ett allvarligt övertramp! I lärarkrisens Sverige måste den som blivit sjuk av sitt jobb få en vettig chans att komma tillbaka, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Krisen i skolan står mycket högt upp på regeringen Stefan Löfvens agenda. Ända sedan den tillträdde har S/MP-ministrar talat om vikten av fler lärare, bättre ordning i klassrummen och satsningar på bättre villkor och högre löner.

Det svenska skolsystemet är sedan flera år tillbaka hårt ansträngt av pensionsavgångar, stora barngrupper, många elever med annat modersmål och att allt för få unga valt att utbilda sig till lärare. Prognoser för lärarbristen är dystra – det väntas ta 40 år innan krisen är löst och till 2035 beräknas det saknas 79 000 utbildade lärare i Sverige.

Samtidigt slås nu allt fler av dem som undervisar våra barn ut av sjukdom.

Värst i förskola och grundskola

Lärarförbundet har tagit fram statistik från Försäkringskassan som visar att deras medlemmar är mycket överrepresenterade bland de sjukskrivna. Allra värst är det för dem som undervisar i förskola och grundskola.

Fackbasen Johanna Jaara Åstrand ser förklaringen i bristande arbetsmiljö inom utbildningssystemet – med stress och många barn i klassrummen.

– Förutsättningarna för att göra ett bra jobb brister, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand är mycket upprörd. Hon menar att hennes medlemmar drabbas dubbelt – både av den dåliga arbetsmiljön men också av att de nekas ersättning när de inte orkar längre.

Aftonbladet har tidigare berättat om den växande kritiken mot Försäkringskassans allt snävare tolkning av tidsgränserna i sjukförsäkringen, vilken kopplas till regeringens krav på sänkta sjuktal i Sverige. Särskilt vid 180 dagars sjukskrivning nekas många fortsatt ersättning, eftersom man då ska prövas mot hela arbetsmarknaden och inte bara mot jobb på den egna arbetsplatsen.

Drabbar även deltidssjuka

Enligt Lärarförbundet drabbar tolkningen dock inte enbart dem som är sjuka på heltid. Även sjukskrivna som ingår i en rehabiliteringsplan och har återgått till sitt lärarjobb på deltid uppmanas att säga upp sig och söka andra arbeten.

– Vi har en rad exempel på medlemmar som har kommit upp till jobb på 75 procent som lärare, men som får avslag av Försäkringskassan och uppmanas att avbryta sin rehabilitering, säga upp sig och ställa sig till förfogande för hela arbetsmarknaden i stället, säger Jaara Åstrand.

Hon kallar det ett ”slöseri med kompetens och pengar” i lärarbristens Sverige, men framför ett mycket hårt slag mot enskilda.

– I dag har vi lärare som med stor sorg tvingas lämna ett yrke som de en gång med stolthet och glädje har valt. Om regeringens mål är att fler ska förlora sin sjukersättning, då har den lyckats. Men om det är att fler ska komma tillbaka till arbete så krävs helt andra åtgärder än nu.

Kräver översyn

Lärarförbundet kräver nu att regeringen genomför en total översyn av sjukförsäkringen och Försäkringskassans tolkning av de olika stegen som inträder vid 90, 180 och 365 dagars sjukfrånvaro.

– Det behövs ytterligare ett steg i rehabiliteringskedjan där man bedöms inom det kompetensområde man faktiskt har innan man ska prövas mot hela arbetsmarknaden, säger Johanna Jaara Åstrand.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har tidigare sagt till Aftonbladet att regeringen kommer att återkomma med åtgärder för att minska problemen med sjukförsäkringen.

– Det kommer en ny lagstiftning på plats vid halvårsskiftet nästa år som handlar om att man ska ha en rehabiliteringsplan mycket, mycket tidigare. Och vi tar också bort möjligheten till att dra in sjukpenningen retroaktivt redan från årsskiftet. Men jag kommer också att återkomma med ytterligare åtgärder inom kort.

Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publisert:

LÄS VIDARE