Regeringens krisplan efter Ericssons varsel

avAnette Holmqvist, Pär Karlsson, Alexandra Neudatjina

Regeringen planerar arbetsgrupp om personalens omställning

1 av 4

Ericssons massiva varselbesked har slagit ned som en bomb i det politiska Sverige.

Två speciella samordnare har utsetts för att koordinera regeringens insatser, en av dem tidigare Systembolagetchefen Anitra Steen.

– Jag förväntar mig att Ericsson precis som tidigare tar fullt ansvar för sina anställda, säger näringsminister Mikael Damberg (S).  

Under morgonen kom bekräftelsen. Ericsson planerar att göra sig av med 3 000 anställda inom produktionen i Sverige och förhandlingar med de fackliga organisationerna är inledda. Stora neddragningar planeras i verksamheterna i Borås och Kumla.

Reaktionerna från politiskt håll har inte låtit vänta på sig. Klockan 13.30 höll näringsminister Mikael Damberg (S) en presskonferens där han kommenterade beslutet, som han menade var väntat då spekulationerna funnits under en lång tid.

– Det skär i hjärtat, jag känner med de anställda och de orter och kommuner som berörs, säger han.

Anitra Steen ska samordna insatser

Han meddelade också att två speciella samordnare har utsetts för att koordinera statens, kommunernas och fackens insatser efter Ericssons besked. Den ena är Anitra Steen, 67, tidigare statsekreterare, generaldirektör i Riksskatteverket och vd för Systembolaget, och gift med tidigare statsminister Göran Persson (S). Hon har tidigare haft uppdrag att samordna Södertälje kommuns insatser vid neddragningar på läkemedelskoncernen Astra Zenecas forskningsenhet.

– Ericsson är ett viktigt företag för Sverige och för mig är det en självklarhet att bidra med min kompetens och erfarenhet i detta viktiga uppdrag, säger Steen i ett pressmeddelande.

Den andra samordnaren är Sylvia Schwaag Serger, 48, direktör på den statliga myndigheten Vinnova med erfarenhet från arbete som expert för OECD, EU-kommissionen och Världsbanken.

Samordnarna ska, förutom att hålla ihop berörda parters insatser, också kartlägga eventuella utbildningsbehov, undersöka om Sverige kan få pengar från EU:s globaliseringsfond för omställningsinsatser och föra dialog med it- och telekomsektorn.

Damberg slog också fast att han i morgon kommer att besöka Kumla, en av de hårdast drabbade orterna, att fler orter ska besökas och att målet är att så många som möjligt ska kunna gå till nya jobb så fort som möjligt.

Förväntar sig att Ericsson tar ansvar

Näringsministern markerade också att det stora ansvaret ligger hos Ericsson.

– Jag förväntar mig att de precis som tidigare tar fullt ansvar för sina anställda, säger Damberg. 

Han sa också att regeringens grupp där flera av statssekreterare ingår ska arbeta med stöd till att få Ericsson-personalen till nya jobb. Mer resurser för att säkra it- och telekombranschens framtid och stödja Arbetsförmedlingen utlovades också.

Näringsministern slog dock fast att det var bra att Ericsson sagt att man ska fortsätta finnas i Sverige.

– Det är bra att man kommer att satsa på forskning och utveckling i Sverige.

Oppositionsledaren Anna Kinberg Batra (M) säger att fokus först och främst måste ligga på de anställda som drabbas.

– Där gäller det att se till att man snabbt får den hjälp man behöver för att klara omställningen och hitta nytt jobb, säger hon.

Kinberg Batra: ”Beskedet väcker frågor”

Men Kinberg Batra säger också att Ericssons besked väcker frågor kring hur väl Sverige kan stå sig i konkurrensen när det gäller att behålla och skapa förutsättningar för nya teknikjobb.

– Vi behöver bli bättre. Nu gör ju regeringen snarare så att de skjuter upp mer matteundervisning i skolan, höjer skatten för ingenjörer och vill göra transporterna dyrare. Det gör man i ett läge där konkurrenstrycket på Sverige bara hårdnar. Vi behöver tvärtom förbättra möjligheterna att skapa fler nya teknikjobb i Sverige.

Redan i förra veckan kallade näringsutskottet till sig statssekreteraren på näringsdepartementet för att få information. Det berättar utskottets ordförande Jennie Nilsson (S).

– Vi fick en kortare information kring hur regeringen ser på det här och vilka möjligheter det finns att agera. Men då var det obekräftade rykten som vi hade att hantera. Vi förväntar oss att vi kommer att få fortlöpande information under processen.