Almedalsveckan 2018

Nya M-förslaget: förbjud deltagande i NMR:s aktiviteter

Av: 

Pär Karlsson

SAMHÄLLE

VISBY. Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter under Almedalsveckan kan snart vara ett minne blott.

Moderaterna vill göra det brottsligt att delta i organisationens verksamhet i Sverige.

– Demokratin måste slå tillbaka, säger partiledaren Ulf Kristersson.

De senaste åren har Nordiska motståndsrörelsen varit på plats under politikerveckan i Visby, vilket skapat en stor debatt och oro bland många.

Gruppens närvaro är bara ett exempel på hur nynazister blivit alltmer aktiva i Sverige de senaste åren, något som Säkerhetspolisen kartlagt.

Nu meddelar Moderaterna att man vill göra det brottsligt att delta i vad man kallar ”våldsbejakande organisationers” verksamheter bland nynazister, den autonoma vänstern och islamistiska fundamentalister.

Just nu pågår ett arbete i regeringskansliet med ett lagförslag om att göra det straffbart att delta i terroristorganisationers verksamhet, som IS. Det hela är ett resultat av den överenskommelse mot terrorism som slutits mellan regeringen och Alliansen.

Det är det förbudet som M vill bredda, så att det även skulle vara brottsligt att delta i inhemska våldsbejakande organisationers verksamhet, som till exempel NMR.

”Skadar demokratin”

Ulf Kristersson, som i morgon är först ut att tala på scenen i Almedalen, säger att skärpningen är absolut nödvändig.

– Jag har sett många exempel där våldsbejakande organisationer på olika sätt skadar demokratin och demokratins funktioner i Sverige. Vi har sett islamistiska organisationer som hatar judar på ett sätt som är rent olagligt, vi har sett NMR som har marscherat och varit hotfulla, säger han.

M-ledaren, som ska lyfta frågan i sitt tal, säger att de växande extremistmiljöerna ska tas på allvar.

– Lägger man ihop den autonoma vänstern, nynazisterna och islamistiska fundamentalister, då är inte det här marginella saker.

Det handlar alltså inte om att förbjuda organisationer som sådana, utan i stället vill M att det ska vara brottsligt att delta i dess verksamheter. Det kan handla om att sprida information, värva, utbilda eller samla in pengar för organisationens räkning.

Idén är något han också skriver om på på SvD Brännpunkt nu ikväll tillsammans med partisekreteraren Gunnar Strömmer.

Domstolar ska avgöra

Vilka organisationer som ska bli aktuella ska vara upp till domstolarna, men det kommer krävas att det rör sig om organisationer som ägnar sig åt allvarlig brottslighet.

En vanlig kritik mot förbudsvägen är att extremisterna då går under jorden och att det då skulle bli svårare för Säkerhetspolisen att hålla koll på dem. Men Kristersson menar att deltagandeförbudet är rätt väg att gå.

– Den otroligt viktiga föreningsfriheten i Sverige är inte till för att missbruka för våldsamheter. Det var aldrig avsikten att det skulle vara så. Vi tycker inte att nuvarande lagstiftning är tillräcklig.

– Det finns gamla lagar som innebär förbud mot att engagera sig i organisationer som börjar likna en poliskår eller något militärt. Men så ser inte vår tillvaro ut just nu. Det här är löst sammansatta organisationer som systematiskt är hotfulla och våldsamma mot andra. Det är inte demokratin rustad för, då måste demokratin vara hård tillbaka.

”Demokratiska samtalet tystnat”

Kristersson har flera gånger talat om NMR:s verksamhet i Ludvika, där nazisterna skapat rädsla i den lokala politiken.

– De agerar på ett sådant sätt så att det demokratiska samtalet tystas för att människor tycker att det är så obehagligt att vara med i helt normala demokratiska sammanhang. Vi ska alltid stå upp för rätten att ha åsikter som är hur vidriga som helst. Men om man börjar använda sina åsikter och organisera dem på ett sådant sätt så att man blir hotfull mot andra människor, då måste demokratin slå tillbaka.

Hur känner du inför att NMR är i Almedalen?

– Det är djupt olustigt, de smutsar ned det demokratiska samtalet. De är alldeles uppenbart lagliga just nu och den här lagstiftningen siktar inte alls bara på dem. Men de är en av dem som alldeles uppenbart skulle träffas av detta. Men det är lika viktigt att påpeka att våldsbejakande autonom vänster och islamistiska fundamentalister också skulle träffas.

Ulf Kristersson tror att M-förslaget bör kunna få brett stöd bland riksdagspartierna.

– Jag utgår ifrån att alla kan enas kring att vi måste skydda det demokratiska samtalet. Andra länder har historiskt, eller i modern tid, dragit ungefär samma slutsatser.

ANNONS

Nu har Ellos fyllt på med nyheter online - handla trendsäkert mode till bra priser!

Extern länk från Ellos

Gå till Ellos

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Almedalsveckan 2018

Almedalsveckan

Ulf Kristersson

Moderaterna

NMR, Nordiska motståndsrörelsen