Ylva Johansson: ”Vi har inte gjort saker tillräckligt bra”

avPär Karlsson

Nyanlända kvinnor har stora problem med att komma in på den svenska arbetsmarknaden, visar Aftonbladets granskning.

Många försvinner helt från arbetsmarknaden.

– Jag är orolig, vi har inte gjort saker tillräckligt bra hittills, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

1 av 2 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD
Ylva Johansson (S).

Aftonbladets granskning av utrikes födda kvinnor på svensk arbetsmarknad visar på stora problem. Trots högkonjunkturen ökar arbetslösheten och sysselsättningsgraden är betydligt lägre än i alla andra grupper.

Störst är problemen bland nyanlända kvinnor med låg utbildning.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tagit del av Aftonbladets granskning och säger att hon är oroad över utvecklingen. Hon slår fast att arbetet med att få fler nyanlända kvinnor i arbete är en av de största utmaningarna just och något hon själv ägnar mycket tid åt.

Ministern har tidigare larmat om att betydligt fler män än kvinnor med utländsk bakgrund går vidare till studier och arbete efter man tagit del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Många kvinnor lämnar arbetsmarknaden helt på.

– Skillnaden mellan kön är större än mellan olika utbildningsnivåer. Män med mycket kort utbildning går till arbete mer än vad kvinnor med högskoleutbildning gör efter etableringen. Det säger något om att det är något som vi inte gör tillräckligt rätt i detta, säger hon.

”Det är inte nödvändigt att vara hemma med barnen”

Johansson nämner flera orsaker till utvecklingen. Det handlar bland annat om kulturella skillnader, att det tar tid för många av dem som kommer hit att anpassa sig till vårt jämställda samhälle, där både män och kvinnor jobbar.

– Det är också viktigt att det står klart i samhällsorienteringen att barn har det bra på förskola och fritids. Det är inte nödvändigt att vara hemma för att barnen ska ha en bra uppväxt.

Men samtidigt säger hon att det kan finnas förklaringar som regeringen inte vet existerar. Därför har man gett Statskontoret i uppgift att försöka ta reda på varför framför allt utomeuropeiskt födda kvinnor har så pass svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Johansson tror också att föräldraledigheten skapar problem. I regeringens budget finns förslag på att kvinnor ska kunna fortsätta läsa på SFI även när de är hemma med barn.

”Mycket att vinna på om mamma går till jobbet”

Dessutom satsar man på jobbspår riktade mot kvinnor. Ylva Johansson tror också att de extratjänster regeringen infört kan spela stor roll.

Om utvecklingen inte bryts är hon orolig för att även invandrarkvinnornas barn ska drabbas.

– Jag tror att det finns oerhört mycket att vinna på när mamma går till jobbet. Det finns många andra goda effekter utöver att hon tjänar pengar, som handlar om hennes ställning i familjen och möjligheter att påverka och vara förebild för sina barn.

Även Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Jessica Polfjärd har läst Aftonbladets granskning.

– Det här ett problem inte bara för de kvinnor som kommer hit. Hamnar du i utanförskap är det väldigt lätt att även dina barn gör det.

Kritisk mot regeringen

Hon lyfter fram språket som nyckeln till integrationen.

– Det är så man kan tillgodogöra sig samhället, men också att man lär sig vad man har för möjligheter och skyldigheter. Vi har föreslagit både utbildnings- och integrationsplikt där vi tycker att det ska ingå samhällsorientering och krav på aktivitet och språkinlärning.

Jessica Polfjärd är kritisk till hur regeringen tacklar problemen. Hon menar att satsningarna i budgeten är för små. Hon efterlyser fler riktade insatser.

– Delar av det handlar om att rusta människor med utbildning och göra dem anställningsbara. Men det behövs också ett bidragstak, det låser in kvinnor i utanförskap.

Emil Källström, ekonomisk talesperson för Centerpartiet, menar att det är ett massivt slöseri att så många utrikes födda kvinnor inte jobbar.

Han vill bland annat att det ska vara möjligt att lära sig både svenska och yrkesfärdigheter på jobbet i stället för att vänta hemma.

– Det kräver upplägg med lägre ingångslöner, där jobb och utbildning varvas. Trots åratal av prat om detta har regeringen inte levererat ett upplägg som fungerar enkelt för företagen. Därför kommer inte ingångsjobben, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM