Aftonbladet avslöjar: S-ledningen diskuterar kristillstånd i Sverige

Socialdemokraternas partiledning har diskuterat att försätta Sverige i ett slags "kristillstånd" – till följd av det utökade terrorhotet och flyktingkrisen.

Enligt vad Aftonbladet erfar har partiets innersta krets kallats in flera gånger denna vecka.

– Man konstaterar att mer måste göras, säger en källa.

På onsdagen höjdes terrornivån till steg fyra på en femgradig skala. Det innebär att hotbilden mot Sverige bedöms högre än någonsin tidigare. Samtidigt pågår en flyktingkris där det just nu kommer cirka 10 000 asylsökande i veckan.

Det exceptionella läget har fått S-ledningen att mötas en rad gånger på kort tid, uppger flera källor för Aftonbladet.

Partiets verkställande utskott, där Stefan Löfven och flera av regeringens tyngsta ministrar ingår, har diskuterat hur man ska kunna ta ett hårdare grepp om samhället och personer som kan misstänkas utgöra ett hot mot Sverige.

– Man konstaterar att mer måste göras, att man måste få kontroll på läget, säger en källa.

Löfven: Vi följer en politisk situation

I samtalen har bland annat möjligheten att försätta Sverige i ett slags kristillstånd funnits med.

– I ett sånt läge sätts en del av medborgarnas rättigheter åt sidan. Myndigheterna får större möjligheter att avlyssna och förhöra människor, även om det inte finns konkreta misstankar, säger en uppgiftslämnare.

Samtidigt ska farhågor ha lyfts om att ökad övervakning skulle kunna leda till en ny folklig debatt om ett "storebrorsamhälle", likt den som omgärdade FRA-lagen 2008.

Att partiledningen samlats flera gånger denna vecka förklarar Aftonbladets källor med att läget är mycket svårt för partiet, då det även handlar om att få kontroll på den pågående flyktingkrisen.

– 10 000 asylsökande i veckan är ohållbart. Vi måste genomföra rejäla åtgärder som får snabb effekt om inte medborgarna ska tappa tron på samhället. Samtidigt vet vi att alla åtgärder riskerar vårt regeringsunderlag eftersom Miljöpartiet blockerar varje åtstramning, säger en socialdemokrat.

Statsminister Stefan Löfven framhåller att VU har ”möten med jämna mellanrum”.

– Vi följer en politisk situation, det måste inte alltid vara för att ta ställning till exakta spörsmål och beslut. Det är viktigt att VU diskuterar.

Däremot, framhåller statsministern, finns ingen plan för att gå ut och förklara krisläge.

Rättigheter kan begränsas

Det svenska regelverket omfattar inget ”undantagstillstånd” av det slag som nyligen infördes i Frankrike.

– Det finns ingen särskild reglering som ökar statens handlingsutrymme vid kriser i fredstid, men det finns allmänna bestämmelser i exempelvis regeringsformen som går att använda, utan att man utlyser något specifikt kristillstånd, säger Jessica Appelgren på Försvarshögskolan.

Det kan vara snabbare handläggning av riksdagsärenden eller delegering som gör att regeringen kan fatta vissa beslut som riksdagen normalt ska fatta. Det finns även lagar som styr hur myndigheter, kommuner och landsting ska agera inför och vid extraordinära händelser.

– Det finns även möjligheter att begränsa vissa fri- och rättigheter på olika sätt genom lag. Men det är inget som får ske slumpmässigt utan något som ska vara nödvändigt och acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Det kan till exempel vara för att säkerställa rikets säkerhet eller för att förebygga brott, säger Appelgren.

Publisert: