Spricka mellan S-ministrar försvårar förhandlingar

Summan pengar som ska tas från biståndet för att betala för flyktingmottagandet splittrar regeringen.

Det har även lett till konflikt mellan S-ministrarna Margot Wallström och Magdalena Andersson, erfar Aftonbladet.

Splittringen mellan statsråden försvårar även samtalen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i frågan.

De senaste veckorna har det diskuterats hur stor del av det svenska biståndet som ska användas för att betala för mottagandet av de stora antalet människor som enligt Migrationsverkets senaste prognos ska komma till Sverige.

I år kommer 20 procent av biståndsbudgeten, drygt 8 miljarder kronor, styras om. Men Finansdepartementet med statsrådet Magdalena Andersson (S) i spetsen har den senaste tiden sagt att siffran kan bli väsentligt högre nästa år.

Det har fått ett stort antal biståndsorganisationer och kristna organisationer att rasa. De menar att ett kraftigt minskat svenskt bistånd skulle skapa mer kaos i konfliktområden, något som skulle få ännu fler människor att söka sig till Europa och Sverige.

Enligt vad Aftonbladet erfar skapar frågan stora problem i regeringen och framför allt mellan Finansdepartementet och Utrikesdepartementet, det vill säga mellan S-statsråden Magdalena Andersson och Margot Wallström.

Konflikt mellan S-ministrar

Det visade sig bland annat i ett läckt dokument till Sveriges Radio, där det stod klart att Finansdepartementet bett UD räkna på vad en avräkning på 60 procent av biståndet skulle leda till. UD beskrev i svaret att det skulle "kraftigt förändra hela den svenska självbilden".

Enligt SR slog UD också fast att den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd, som varit ett viktigt mål för regeringen, skulle hotas.

Frågan bereds just nu inom regeringskansliet och förhandlingar mellan S och MP stundar. Det är sedan tidigare känt att de gröna inte tycker det är en bra idé att kraftigt minska biståndet. Det tycker inte heller heller Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Han menar att regeringen i stället för att röra biståndet borde höja skatterna. Även S-studenter och SSU är inne på samma linje.

Bistådsminister Isabella Lövin (MP) säger att frågan just nu diskuteras inom regeringskansliet.

– Det finns inget beslut än om att ta mer pengar från biståndet, utan diskussioner pågår fortfarande, säger hon.

Hon säger att Sverige bedriver bistånd i världsklass.

– Självklart skulle det få stora konsekvenser för människor i fattiga länder om vi skulle dra ner på biståndet med hälften. Jag förstår att det finns en oro bland utvecklingsländer och organisationer och jag välkomnar det engagemang som finns. Större delen av biståndet är avtalat och planerat framöver och det är viktigt att fattiga länder, och dess invånare, kan lita på att givarsamfundet står vid sina ord.

Splittringen försvårar diskussionen

Enligt Aftonbladets källor försvåras diskussionerna mellan regeringspartierna då S är splittrat internt ända upp på ministernivå.

I en intervju med Aftonbladet tidigare i veckan sa Magdalena Andersson att det är rimligt att ta pengar från biståndet trots det stora antalet konflikter runt om i världen.

– Det gör vi redan i dag, sedan får vi resonera om hur mycket det ska bli i framtiden. Sverige är världens största biståndsgivare och tar emot flest antal asylsökande per capita. Vi behöver inte skämmas för vår politik för humanism.

Utrikesminister Margot Wallström har avböjt att kommentera.

Publisert: